Regjeringen vil innføre 11 måneders utdanningsstøtte

0

Å være student i dagens samfunn er ikke en lett sak. Den økonomiske støtten som studentene får fra Lånekassen holder ofte ikke utover husleien, og flere studenter sliter med dårlig råd. Dette vil derimot endre seg til det bedre, for i 2014 vil regjeringen blant annet innføre 11 måneders utdanningsstøtte. – Heltidsstudenten står sterkere nå enn på lenge, forteller leder i StOr, Håkon Ohren.

Av: Anders Rage

StOr feirer nyheten, her ved leder Håkon Ohren, t.v og nestleder Patrick Langeland, t.h. Foto: StOr

Regjeringen foreslår å prisjustere utdanningsstøtten for å opprettholde kjøpekrafte til dagens studenter. De vil derfor utvide utdanningsstøtten fra dagens 10 måneder til 11 måneder. Dette fører til at basisstøtten øker med over 11 000 kroner til totalt 105 600 kroner i skoleåret i 2014-2015. Tidligere UiS-student og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg er veldig fornøyd med det nye vedtaket.
– Det er en stor seier for studentene at det nå skal legges til 11 000 kroner på det som allerede blir gitt i støtte. Det er den største økningen som har vært på lenge, og vi er fornøyde med dette vedtaket. Vi i Ap har jobbet for dette siden 2009, da det ble en del av partiets program, og jeg har fryktet at vi ikke skulle få saken i gjennom. Det er nå opp til Frp og Høyre å fortsette å bygge videre på dette vedtaket, noe jeg inderlig håper de gjør, forteller Tvedt Solberg.

Også lederen for studentorganisasjonen ved UiS (StOr), Håkon Ohren, er storfornøyd med budsjettet, og innrømmer at han ikke forventet denne økningen.
– Dette er en veldig positiv utvikling som vi gleder oss over. Denne saken har studentene kjempet for i en årrekke, så vi i StOr er utrolig fornøyde. Jeg satt igår og fulgte med, men hadde virkelig ikke forventet denne endringen. Med rundt 11 000 kroner mer i støtte, så står nå heltidsstudenten sterkere enn på lenge. Vi snakker her om en betydelig økning, som utgjør ganske mye penger totalt sett, forklarer Ohren.

I tillegg til økningen i studiestøtten budsjetteres det for bygging av 1300 nye studentboliger i 2014, noe som betyr en økning på ca 110 millioner kroner fra fjorårets ordinære statsbudsjett. På grunn av stadig økende byggekostnader foreslår regjeringen å regulere dagens kostnadsrammer for oppføring av studentboliger med 100 000 kroner per enhet. De vil også øke statstilskuddet per enhet med 20 prosent. Torstein Tvedt Solberg forklarer at det viktigste er å regulere dagens kostnadsrammer.
– Vi må i hvert fall satse på å bygge minst 200 nye studentboliger her i Stavanger. Det blir også spennende å se hvilket ambisjonsnivå den nye regjeringen ligger på i samme sak. Nå vil en større andel av studentboligene dekkes av staten. Det viktigste vi må tenke på nå framover er å regulere kostnadsrammen på studentboligene. Boligmarkedet i Stavanger er spesielt dyrt, så da er det ekstra viktig at vi kan holde prisen på studentboligene lave.

Leder for Veldferdstinget i Stavanger Anders Aas Nordin er storfornøyd med den nye budsjetteringen. Han mener det er utrolig positivt at det skal bygges 1300 nye studentboliger.
– Vi er i ekstase. Det er veldig positivt at det satses videre på studentboligbygging. 1300 nye boliger er nok en økning av studentboliger, og håpet er at denne økningen er noe de blå vil holde og fortsetter økningen av de neste årene. Det som er enda bedre er økningen i kostnadsrammene til studentboligbygging. Det koster å bygge og nå får samskipnadene bedre vilkår også, forklarer Nordin.

Dette vedtaket ligger nå i hendene til den nye borgelige regjeringen. Torstein Tvedt Solberg håper den blå regjeringen vil følge opp denne saken.
– Det er veldig positivt at den nye regjeringen har sagt at utdanning er et av områdene de vil satse hardt på, og jeg håper de fortsetter å kjempe for studentenes sak. Vi ønsker at denne saken vil fremdeles stå like sterkt også etter at Frp og Høyre har gjort sine endringer og omjusteringer, sier Tvedt Solberg.

Også studenter med barn får bedre vilkår, regjeringen er opptatt av at det skal bli lagt til rette for de som får barn i studietiden. Regjeringen vil utvide perioden med foreldrestipend gjennom lånekassen med fem uker, fra 44 til 49 uker. Dette gjelder elever og studenter som får barn fra høsten 2014.