SmiS søker ny nyhetsredaktør

0

Vår nyhetsredaktør forlater stillingen for å gå ut i praksis, og SmiS søker derfor hans erstatter. Nyhetsredaktøren inngår i Studentmediene i Stavangers redaksjonsledelse og er lønnet med 5000 kroner per måned. Stillingen er ment å kunne kombineres med heltidsstudier.

logo_smis

Stillingen omfatter:

 • Ansvar for nyhets- og sportsdekningen i papiravisen og på smis.no.
 • Ansvaret omfatter alle avisutgivelser i ansettelsesperioden. SmiS gir ut 18 aviser årlig.
 • Ansvar for delegering av oppgaver.
 • Medansvar for organisasjon, administrasjon og utvikling.
 • Ansvar for å etterstrebe samarbeid om stoffproduksjon med nett, radio og TV.


Krav til søker:

 • Bør ha relevant erfaring og/eller kompetanse.
 • påregne til tider stor arbeidsmengde, inkludert mye helgearbeider.
 • inneha svært god språkkompetanse.
 • ha evne og vilje til å holde seg oppdatert i studentmiljøet, både lokalt og nasjonalt.


Stillingens muligheter:

 • Stor selvstendighet i utvelgelse av saker, satsningsområder med mer.
 • Realistisk og praktisk erfaring med stoffvurdering, produksjon og redaksjonsledelse.
 • Stor påvirkningskraft i utviklingen av SmiS
 • Sjansen til å være med på å lede et pulserende, redaksjonelt miljø.
 • Sjansen til å være med på å lede det pågående utviklingsarbeidet mot en tydeligere og mer omfattende nyhetsdekning av studentmiljøet.
 • Et flott arbeidsmiljø med likesinnede.
 • Utstillingsvindu mot lokale og nasjonale aktører i mediebransjen.


Praktisk informasjon:

Spørsmål kan rettes til:
Nyhetsredaktør Kim Goksøyr Strande, tlf. 48605669, nyheter@smis.no eller ansvarlig redaktør Mari Løvås, tlf. 47903328, smis@smis.no

 

Søknadsfrist: 22. oktober

Utfyllende søknad med CV sendes per e-post til smis@smis.no