Ruteendringer skaper misnøye

0

Av: Anders Rage (tekst)

Mandag 14. oktober trer nye ruteendringer i kraft i Stavanger. Direktør i Kolumbus, Odd Aksland håper endringene fører til en mer strømlinjet og effektivt kollektivløsning. Flere studenter stiller seg derimot kritisk til endringen av Rute 6, og flere har uttrykt misnøye på Kolumbus sin Facebook-side.

En av strekningene som blir fjernet ved ruteendringene er Rute 6 mellom UiS og Sandnes
En av strekningene som blir fjernet ved ruteendringene er Rute 6 mellom UiS og Sandnes

 

Ruteendringer på samtlige strekninger
Bakgrunnen for disse ruteendringene er at Kolumbus har blitt bevilget 20 millioner av fylkeskommunen. Disse pengene er en del av en satsing på kollektivtransport, og målet med endringene er å øke tilfredsheten blant passasjerene, og bussenes framkommelighet. Direktør i Kolumbus, Odd Aksland forklarer at de har gått gjennom samtlige ruter, og vurdert hvordan de best mulig kunne forbedre kollektivtransporten i Stavangerregionen. Spesielt har området rundt Forus vært prioritert, men Kolumbus har også vært interessert i å forbedre strekninger til og fra UiS.

– Vi har vært i dialog med Universitetet i Stavanger og sett på hvordan vi kan gjøre kollektivtilbudet bedre. Blant annet har vi endret X60 som kjøres Stavanger-UiS, til å også kjøre til og fra Sandnes via E39. Vi har også endret antall avganger på ulike ruter, og tror det vil føre til en positiv utvikling, forteller Aksland.

Misnøye blant studentene
Endringen av rute 6 skaper nå reaksjoner blant studentene på Universitetet i Stavanger. Tidligere har denne ruten gått fra Stavanger til UiS og så videre til Sandnes. Etter at ruteendringene ble lagt fram av Kolumbus, har flere studenter reagert sterkt. En av studentene som har uttrykt sin misnøye, er Stian Skarboe. Han studerer personalledelse ved Universitetet i Stavanger og er avhengig av å ta rutebuss 6 fra Hinna til universitetet. Skarboe forstår ikke hvordan Kolumbus kan hevde at de prioriterer UiS, og samtidig endre en strekning som mange bruker for transport til universitetet.

–  Jeg skjønner ikke hva Kolumbus har tenkt på her. De har fått 20 millioner til å bruke på kollektiv, og så velger de å kutte en rute som er en viktig transportløsning for veldig mange studenter. At de kaller dette for den optimale løsningen, er nærmest skammelig. Det er unødvendig av Kolumbus, og jeg håper de ombestemmer seg, sier Skarboe.

Forstår frustrasjonen blant studentene
Odd Aksland forstår at ruteendringene kan skape reaksjoner blant studenter som tar rute 6 til Universitetet.

– Det er forståelig at folk reagerer negativt på endringene. Mange studenter får lengre vei til Universitetet, og jeg forstår frustrasjonen. Det er allikevel en vurdering vi har gjort, og vi kom fram til at å fokusere på hovedrutene er den mest gunstige løsningen. Det er alltid positive og negative konsekvenser ved hvert ruteskifte, og denne gangen ble de som bor på plasser som f.eks. Hinna og Gausel ikke prioritert. Vi valgte denne gangen å fokusere på å øke antall avganger til UiS fra Sandnes, og dermed styrke kollektivtransporten mellom Stavanger og Sandnes, forklarer Aksland.

Han er derimot åpen for nye forhandlinger og dialog med studentene på UiS.

– Vi i Kolumbus ønsker alltid å stille oss åpne for dialog, og vil nå anse utviklingen utover høsten. UiS er et prioritert område for oss, og vi vil med glede høre hvilke ønsker og ideer universitetet har nå framover.