Ønsker å avskaffe papireksamener innen 2017

0
Studentparlamentet ønsker å utfase alle eksamener på papir. Her ved leder Håkon Ohren.

Da Studentparlamentet hadde sitt første møte for dette semesteret, var en av de mer interessante sakene som ble diskutert de strategiske grepene som var en målsetting for de neste årene. Leder for StOr, Håkon Ohren, la fram studentorganisasjonens mål for fakultetenes handlingsplaner de neste fire årene, deriblant ønsket om å utfase skriftlige eksamener på papir innen 2017.

Studentparlamentet ønsker å utfase alle eksamener på papir. Her ved leder Håkon Ohren.
Studentparlamentet ønsker å utfase alle eksamener på papir. Her ved StOr-leder, Håkon Ohren.

Av: Anders Rage (tekst og foto)

En av sakene som ble tatt opp i studentparlamentet var revidering av studentstragien 2013-2020. Et av forslagene som ble vedtatt på møtet var at StOr ønsker å sette krav til fakultetenes handlingsplaner for de neste årene. Et av disse kravene er at alle skriftlige eksamener som blir utført på papir, skal utfases innen 2017.

Krav til UiS
Dette skal gjelde alle fag, utenom der regning eller tegning på papir er en essensiell del av eksamen. På møtet kom spørsmål fra moderat liste om det er UiS som skal stille opp med datamaskiner til alle studentene ved eksamen. Håkon Ohren, leder for StOr svarte slik.

– I utgangspunktet er dette et krav vi setter til universitet, som de må løse. UiS skriver i sine strategidokumenter at de skal være ledene i landet på digitalisering, både på vurdering og utdanning. Det betyr at de må gjøre noe med det, og det er opp til universitetet å finne gode løsninger. Vi setter bare krav om at dette må gjøres så fort som mulig, fortalte Ohren.

Videre forklarte han at studentene som nå begynner på universitetet hører til den såkalte «generasjon Z» som har tatt eksamen på både grunnskole og videregående med digitale hjelpemidler.

Foreslo endring
Representant for moderat liste, Anders Nordin, foreslo å endre kravet om utfasing av skriftlig eksamen på papir til UiS, slik at målet var å få avskaffet eksamen på papir innen 2015, men forslaget ble nedstemt av parlamentet.

– Budsjettforhandlingene for 2014 har allerede blitt gjort, og det er ikke fryktelig lenge til forhandlingene for 2015 setter i gang. Det er vanskelig å få tilrettelagt alle de eksamenene og å få bevilget penger til det til 2015, så 2017 ser ut som et mer realistisk mål, forklarer Ohren.