SmiS søker kulturredaktør

0

Vår kulturredaktør takker for seg etter et år i sin stilling og SmiS søker derfor hennes arvtaker. Kulturredaktøren inngår i Studenmediene i Stavangers redaksjonsledelse og er lønnet med 5000 kroner per måned. Stillinger er ment å kunne kombineres med heltidsstudier.  

SmiS logo

Stillingen omfatter:

• Ansvar for kulturdekningen i papiravisen og medansvar for nettsiden smis.no.
• Ansvaret omfatter alle avisutgivelser i ansettelsesperioden. SmiS gir ut 18 aviser årlig.
• Ansvar for delegering av oppgaver i redaksjonen og utarbeidelse av avisa.
• Stillingen omfatter medansvar for organisasjon, administrasjon og utvikling.
• Stillingen omfatter journalistisk arbeid med kultursaker.
• Ansvar for å etterstrebe samarbeid om stoffproduksjon med nett, TV og radio i SmiS.

Krav til søkere:
• Bør ha relevant erfaring og/eller kompetanse.
• Må påregne til tider stor arbeidsmengde, inkludert mye helgearbeid.
• Må inneha sterk språkkompetanse.
• Må ha evne og vilje til å følge med i det lokale kulturlivet.

Stillingens muligheter:
• Stor selvstendighet i utvelgelsen av saker, satsningsområder m.m.
• Realistisk, praktisk erfaring med stoffvurdering, produksjon og redaksjonsledelse.
• Stor påvirkningskraft i utviklingen av SmiS.
• Være med å lede et pulserende, redaksjonelt miljø.
• Være med å lede det pågående utviklingsarbeidet mot en tydeligere og mer omfattende kulturdekning.
• Et flott arbeidsmiljø med likesinnede.
• Utstillingsvindu mot lokale og nasjonale aktører i mediebransjen.

Søknadsfrist: 09.oktober 2013.

Praktisk informasjon:
Spørsmål kan rettes til:
Kulturredaktør Vilde Prestø Johansen, tlf. 456 60 869 (986 80 565), kultur@smis.no.
Ansvarlig redaktør Mari Løvås, tlf. 479 03 328, smis@smis.no.

Utfyllende søknad med CV sendes per e-post til smis@smis.no.