Velferdstinget støttet ikke studentersamfunnet

0

Velferdstinget (VT) hadde i går sin årlige tildeling av midler til velferdsformål for studentorganisasjoner i Stavanger og omegn. Studentersamfunnet Folken og studentfestivalen Ugå ble tildelt null kroner.

 

GÅRSDAGENS MØTE: Bilde fra møtet i går hvor tildelingene av velferdsmidler fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) gjennom Velferdstinget foregikk over i alt fire timer.
GÅRSDAGENS MØTE: Bilde fra møtet i går hvor tildelingene av velferdsmidler fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) gjennom Velferdstinget foregikk over i alt fire timer.

Av: Lars André Dahl (tekst & foto)

På plakaten i går kveld over saker tinget skulle gjennom, sto kun én: «Tildeling av velferdsmidler 2013». I løpet av kvelden skulle tingets for dagen tretten stemmeberettigede gå gjennom i alt 30 organisasjoner (inkludert Arbeidsutvalget/ Velferdstinget selv) og tildele 1 680 000 kroner av velferdsmidler fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) til dem. Møtet gikk overraskende rolig for seg, men endte altså med én stor overraskelse: null kroner til studentersamfunnet Folken, studentbastionen som søndag altså holdt sin 25-årsfeiring.

– Velferdstinget sender jo her et signal om at de ikke ønsker å støtte Folken. Det er jo en drastisk nedgang fra 500 000 i støtte for to år siden, til null i støtte i år, sier Anders Aas Nordin, organisatorisk ansvarlig i Arbeidsutvalget (AU) i VT.
Det er altså ikke AU som selv har siste ord i tildelingene. AU gjør seg opp en mening på hvor mye hver enkelt organisasjon bør få i støtte, basert på søknad, budsjett og regnskap. AUs mening ender i en innstilling fra deres side, som så tas opp til vurdering sammen med eventuelle endringsforslag fra tingets medlemmer, før endelig tildelingssum vedtas.

– Vi (AU, journ. anm.) hadde jo innstilt på at Folken skulle få 100 000 kroner, og 80 000 til Ugå på bakgrunn av den informasjonen vi hadde. Vi håpet på å få regnskapet deres inn innen møtet, men det fikk vi altså ikke, sier Aas Nordin videre.

Siden 2007 og fram til i år har Folken blitt tildelt 2 785 550 kroner fra Velferdstinget.

2007 TIL 2013: Oversikt over tidligere tildelte midler foregående år.
2007 TIL 2013: Oversikt over tildelte midler til Folken fra Velferdstinget tidligere år. For større bilde, trykk på grafen.

Noe kontroversiell tildeling

Også Velferdstingets medlem Håkon Kinsarvik, studentrådsleder ved studentrådet på Misjonshøgskolen (MHS), undret seg noe over at Folken altså endte i null.

– Jeg synes saksgangen under møtet var utrolig bra. Jeg må innrømme at jeg personlig var litt nervøs før møtet, da det var mitt første tildelingsmøte. I etterkant er det enkelte ting som jeg tenker er kontroversielt med tildelingen, sånn som Folken-saken, mener jeg, sier han, og tenker da på at Velferdstinget, som skal tildele midler blant annet for å støtte oppom velferd i studentbyen, ikke tildeler til studentersamfunnet.

Nytt av året var at hver og enkelt organisasjon fikk mulighet til å forklare hvordan de jobbet og hvorfor søknaden var slik den var, dagen i forveien, under det som ble kalt et tildelingsseminar. Her møtte ikke Folken opp, og heller ikke under tildelingsmøtet var de der. SmiS erfarer at Folken selv ikke ønsker å komme med noen kommentar til tildelingen før etter studentersamfunnet har avholdt styremøte senere i dag.

Driver svertekampanje mot Folken

Tidligere styreleder på Folken, Fredrik Sele, har engasjert seg i saken ved å legge ut et innlegg på Rød Listes blogg (Rød Liste er en av listene som ved tidligere studentvalg har figurert som en av stemmesankerne for sin sak). Her skriver han blant annet at:

«Jeg merker meg at kritikerne sjelden er særlig engasjerte i huset og heller står på sidelinjen og retter pekefingre mot dem som gjør noe med det. De engasjerte studentene som har skapt Folken har laget et omfattende kulturtilbud som fra politisk hold lokalt og hele veien opp til statlig hold er ansett som viktig. Vi får til og med statlige penger til studentmiljøet her pga. jobben en har gjort. Det blir en og tydeligvis straffet for.»

Han fortsetter:

«Jeg ber folk lese strategidokumentet som har vært ledende i to år nå. Det er et godt dokument som på mange måter begynner å feste seg. Det en enda ikke har lykkes med er å engasjere flere studenter. Brukerne kommer sakte sigende. Det er i alle fall min og omsetningstallene i Akvariet sitt inntrykk. Det er bare en løsning her, og det er at finansieringen blir bedret. Dessverre så sitter det en rekke uopplyste folk og tror at så lenge slike som jeg er synlige ambassadører for huset tror en at en økning i finansieringen bare vil bety at da kommer en til å ta seg råd til å booke mer Dimmu Borgir. Jeg tror helt ærlig at det er en faktor. Det er ikke dit strategien til Studentsamfunnet Folken peker. Byen skal ivareta mangfoldet av studentenes interesser. Folken gjør det samme som søsterorganisasjonene hennes driver med innenfor de rammene som finansieringa hennes setter. Hun vet hvordan hun kommer seg til topps, men klarer ikke det uten engasjerte studenter og god finansiering. Det er vanskelig å engasjere studenter i alt det kjekke en holder på med på Folken når sentrale figurer driver en aktiv svertekampanje som langt på vei fungerer godt.»

Les alt om tildelingene i SmiS 6-2012 onsdag 27.3.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here