Undersøkelsesutvalget konkluderer: «Plagiatprofessoren» plagierte

0

Fire studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble for omtrent et år siden del av den største plagiat-saken i institusjonens historie. Nå er det konkludert med at det var plagiat. Her får du høre hva to av studentene selv mener.

 

Av: Lars André Dahl (tekst & foto)

For et års tid siden, i februar 2012, avdekket SmiS at en av foreleserne ved UiS hadde plagiert tre til fire av hans egne studenters oppgaver. UiS karakteriserte selv saken som en tragedie for universitetet, og ønsket med det å gjøre et gjennomarbeidet etterspill.

– Dette er en svært uheldig sak for UiS og for de berørte parter, sier rektor ved UiS Marit Boyesen, nå.

Svært klanderverdig
Under styremøtet for UiS-styret torsdag 7. mars ble rapporten sluttbehandlet av styret, og senere gjort tilgjengelig for innsyn til pressen. Navngitt «Rapport fra ad hoc undersøkelsesutvalg ved Universitetet i Stavanger i sak om vitenskapelig uredelighet», sier den i sin konklusjon blant annet:

«Utvalget har (…) kommet til at plagieringen er et utslag av forsettlige handlinger. Grensen mellom forsett og grov uaktsomhet blir imidlertid ikke avgjørende, fordi begge skyldformer er dekket av forskningsetikkloven. I dette tilfellet er begge skyldformer klart oppfylt. Utvalget legger til grunn at innklagedes handlemåte i forbindelse med de fire (…) publikasjonene, uansett er svært klanderverdig og gir grunnlag for sterk bebreidelse, ved at handlemåten er et avvik fra god vitenskapelig praksis.»

Da hadde altså allerede det forskningsetiske utvalget konkludert med det samme: klare tilfeller av plagiat.

– Rapporten fra det eksterne undersøkelsesutvalget gir god innsikt i utvalgets arbeid. De har tatt for seg fem arbeider, sier Boyesen, og beskriver rapporten som grundig utarbeidet.

Fint å få en avslutning
Rapporten omhandler i alt fem studenters arbeid, hvorav fire av dem altså er påbevist som rent juks, det vil si plagiat fra foreleser og professorens side. En av dem er Thomas Petersen, hvis oppgave ble utgangspunktet for hele «plagiatsaken», og dermed godt omtalt for et års tid siden. Han er fornøyd med at plagiatet endelig er fullt ut bevist.

– Nei, hva skal jeg si? Det var jo som forventet. Jeg er fornøyd med å ha fått svar på dette, det er veldig fint å få en avslutning på det, sier han.

Petersens masteroppgave «Design Verification of lifting winch for offshore crane» ble i stor grad kopiert av veilederen, som tok med sin versjon til en større internasjonal forskerkonferanse i Praha i Tsjekkia under navnet «Design Verification of Winch for Offshore Cranes» i 2011, og presenterte den som sin egen. Den tidligere UiS-studenten synes arbeidet med å få på plass rapporten har tatt noe tid.

– Jeg synes det har tatt veldig lang tid – overraskende lang tid – vil jeg si. Det burde vært en klar sak for dem å avdekke, så det er litt rart. Samtidig kan det være enkeltsaker det kan ha vært vanskelig å finne ut av, så jeg har forståelse for at det har tatt litt tid, sier Petersen.

Ikke alene
Men Petersen var altså ikke alene om å bli offer for foreleserens plagiering. Også Safet Kurtovic fikk i følge utvalget sin bacheloroppgave «Study of Capabilities and Limitations of 3D Printing Technology», som han skrev i 2009, plagiert av veilederen.

– Jeg fikk vite om det da jeg leste rapporten fra undersøkelsesutvalget tirsdag, men har lenge vært klar over saken. Jeg husker ikke helt datoen UiS første gang tok kontakt for å informere om at min oppgave var blant de som ble undersøkt, men jeg tror det var før sommeren ifjor. På den tiden følte jeg ikke at det var plagiat, i og med at han hadde gitt beskjed om bruken av oppgaven på forhånd, skriver Kurtovic i en mail til SmiS, hvor han også forteller at han ikke husker helt hva han tenkte da han fant ut at han hadde blitt plagiert. Personlig synes han foreleseren var en dyktig foreleser:

– Jeg synes han var den beste og mest engasjerte av foreleserne vi hadde på UiS. Han gjorde også en veldig god jobb som mentor under oppgaveskrivingen, forteller han.

 

Jeg vet ikke hvordan de i det hele tatt fant ut at min oppgave var innblandet i dette. Det er helt sikkert mye arbeid bak rapporten.
Safet Kurtovic, tidligere UiS-student som fikk bacheloroppgave plagiert

Selv synes også Kurtovic at det nok tok litt tid med å ferdigstille rapporten, men skriver videre:

– Men jeg vet ikke hvordan de i det hele tatt fant ut at min oppgave var innblandet i dette. Det er helt sikkert mye arbeid bak rapporten, svarer han.

Nestleder i StudentOrganisasjonen (StOr), Håkon Ohren, er enig i at rapporten har tatt lang tid, men mener dette er riktig.

– At denne saken her har blitt arbeidet med grundig, synes jeg er veldig riktig. Nå vil arbeidet med denne saken kunne bli brukt prinsipielt, ved en senere anledning. Nå vil UiS ha kjennskap til slike saker og den kan brukes som mal på et senere tidspunkt, om eventuelle andre studenter havner i en sånn situasjon, sier Ohren, og presiserer at det som har skjedd er ekstremt uheldig.

Reaksjonsvurdering ved fakultetet
Det eksterne Undersøkelsesutvalget som har utarbeidet rapporten består av professorene Johan Giertsen og Gudrun Holgersen fra Universitetet i Bergen (UiB), og professor Odd-Geir Lademo ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Utvalgets rapport er knusende i sin dom og konkluderer med at fire av publikasjonene er plagiat.

Lederen av utvalget kan på generelt grunnlag ikke gi noen kommentar til rapporten utover det som står i den:

– Rapporten står på egne bein, og jeg har ikke noe behov for å uttale meg noe videre utover den. Premissene taler for seg og jeg mener at det da må være opp til leserne (av rapporten, journ. anm.). Jeg vil ikke gi noen annen oppsummering enn det som står på trykk, sier Giertsen, professor på det juridiske fakultet ved UiB og leder av utvalget.

Rektor Marit Boyesen kommenterer at rapporten ikke er siste steg i arbeidet.

– Saken sendes nå til Nasjonalt granskningsutvalg til informasjon, og til fakultetet for videre oppfølging, behandling og vurdering av konsekvenser, forteller Boyesen om hva som nå vil skje i «plagiatsaken», som med andre ord ikke er en «ferdig» sak for universitetet.

Får konsekvenser
Med andre ord vil det bli en vurdering av konsekvenser overfor professoren og hans fremtid.

– Ja, dette kan få konsekvenser for foreleseren. Dette er et brudd på loven og er plagiat, det er jo konstatert nå gjennom rapporten. Fakultetet skal vurdere eventuelle konsekvenser for den ansatte. I vurderingen av type reaksjoner, vil det være naturlig å innhente erfaringer fra tilsvarende saker ved andre universiteter og høgskoler, sier Boyesen, uten å nevne foreleserens navn.

– Men dette er en alvorlig sak. Åpenhet og tillit er grunnleggende verdier i all vår forskning. Når det er brudd på verdier som vi fremholder som svært viktig er saken alvorlig, fortsetter UiS-rektoren.

Les mer om plagiatsaken i neste utgave av SmiS avis som kommer ut onsdag 13.mars.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here