Regelverk opp i røyk

0

Ressursdirektør ved Universitetet i Stavanger (UiS), Rolf Ljøner Ringdahl, får stadig inn klager fra studenter om innstrømming av røyk i forelesningssalene på Ullandhaug.
– Det er ikke riktig at studenter skal bli utsatt for dette, sier helsesøster Kari Haugen.

«DEN USYNLIGE IRRITASJONEN»: Røykluft usynlig for det blotte øye siver inn gjennom ventilasjonsanleggene og blir til irritasjon for studentene som sitter i undervisning.

Av: May-Helen Rolfsnes (tekst & illustrasjonsfoto)

Den forrige klagen Ringdahl fikk var i slutten av februar, hvor TEKNA hadde skrevet en rapport om at to av klasserommene de bruker i Arne Rettedals hus har vært utsatt for innstrømming av røyk. Spesielt nevnt er rom G001.

– Grunnen til dette er at folk står utenfor disse klasserommene og røyker, og dermed siver det røyk inn, sier Ringdahl.

Særlig fått klager på to ting
– Det ene er at folk røyker på steder hvor det ikke er lov. Det har ikke folk skjerpet seg på i det hele tatt. Det andre er at når folk er ferdige med sigaretten, slipper de den ned på bakken og forventer at «moren deres» skal komme og plukke den opp. Her ser vi en forbedring, sier ressursdirektøren.

Påvirker arbeidsmiljøet
Stedene hvor det ikke er lov å røyke, er som regel ved inngangspartier og vinduer. Dette kan altså være helseskadelig for de som sitter innenfor. Helsesøster ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Kari Haugen, stiller seg kritisk til regelbruddene hun forteller kan være skadelige.

– Innstrømming av røyk i klasserommene er det samme som passiv røyking, og er skadelig på akkurat samme måte, sier hun.

Haugen mener at innstrømmingen til klasserommene også kan påvirke arbeidsmiljøet hvor røyken siver inn.

Les mer om klager på innstrømming av røyk i neste utgave av SmiS avis som kommer ut onsdag 13. mars.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here