Studentkonferansen i gang

0
Daniel Haug Nystad (t.v) og Morten Rønne holdt innlegg.

– Om du får jobb er det ultimate målet på studiekvalitet, sa kommende StOr-leder Eirik Faret Sakariassen under Studentkonferansen på UiS.
Av: Tora Lind Berg og Ivar Vasstveit

Korte innlegg
Faret Sakariassen var en av flere studentpolitikere som holdt, og kommer til å holde, korte innlegg i løpet av dagen som ender med debatt og konsert på Folken. Sakariassen la også vekt på internasjonalisering, og fremholdt at undervisning på engelsk styrker studiekvaliteten. Den kommende lederen for StOr avsluttet innlegget sitt med å stille et åpent spørsmål: “Er heltidsstudenten en utopi?”
Han gav ikke umiddelbart noe svar på det, men bekreftet at StOr vil fortsette sitt arbeid for nettopp heltidsstudenten.

“UiS eksisterer ikke for sin egen del, men for samfunnets.”
Avtroppende- og tidligere StOr-ledere, Morten Rønne og Daniel Haug Nystad, holdt også innlegg.
– UiS skal ha et godt samarbeid med næringslivet, spesielt i overgangen mellom og studier og arbeidsliv, uttalte Rønne. Makker Haug Nystad poengterte at olja er et av grunnlagene for universitetet, men at den teknologien som utvikles i oljesektoren også må kunne brukes på andre felt i fremtiden.

Abstrakte mål

Både Sakariassen og Rønne fremhevet universitetet som en institusjon for dannelse.

Sakariassen fremhevet viktigheten av at universitetet må satse på studenter som evner å bidra med kritisk og selvstendig blikk på samfunnet, og med initiativ og innovasjon. En annen representant for StOr som snakket om innovasjon var Trine Oftedal. Hun mente at grunnforskning, forskning for forskningens skyld som Oftedal uttrykte det, er en av de viktigste faktorene for innovasjon og langsiktig utvikling.

– Bachelor- og master-oppgavene må være frie, på den måten kan vi komme frem til nye resultater som sikrer innovasjon, sa Oftedal.

Trine Oftedal holdt innlegg om forskning og innovasjon.

Debatt

Før lunsj ble det åpnet for debatt og spørsmål fra salen hvor blant annet AP-politiker Tore Nordtun og Tora Aasland fra SV, tok opp innovasjonstråden. De ønsket begge en styrkning av samarbeidet med IRIS, forskningsinstituttet i Stavanger.

– Er det best mulig med flest mulig studenter, var et annet spørsmål som kom fra salen.
– Alle kan ikke ta høyere utdanning i Norge. Så det bør ikke være et mål, svarte Oftedal og trakk fram behovet for arbeidsinnvandring i yrkesfaglige utdanninger. Hun la også vekt på mangelen på lesesaler og fulle undervisningsrom, hvor noen blant annet må sitte i trappegangen under forelesninger.

Tidligere forsknings-og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) åpnet konferansen.

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here