Vil du bli radioredaktør?

0
GIR SEG: Nåværende radioredaktør, Magnus Setså.

Vår radioredaktør gir seg i stillingen, og vi søker dermed hans arvtaker.

Av: Redaksjonen (tekst)

Radioredaktøren inngår i Studentmediene i Stavangers redaksjonsledelse. Stillingen er honorert. Stillingen er ment å kunne kombineres med heltidsstudier.

Studentmediene i Stavanger (SmiS) har vært Stavanger-studentenes talerør siden 1977. Avisa kommer ut 18 ganger i året, med et opplag på 5 000 eksemplarer hver gang. I tillegg finnes oppdaterte nyheter på smis.no, samt TV-innslag. SmiS Radio sendes på FM 107,2 hver hverdag fra klokka 21 til 22. SmiS ledes av en heltidsansatt ansvarlig redaktør og har i tillegg fem deltidsansatte redaktører med ansvar for hver sin kanal. SmiS drives med støtte fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) og inntekter fra eget annonsesalg. Omsetningen til avisa er på om lag én million kroner i året.

Stillingen omfatter:

 • Redaktøransvar for det som sendes på SmiS Radio.
 • Ansvar for den daglige driften av SmiS Radio.
 • Ansvar for oppfølging av SmiS Radios medarbeidere og produkt.
 • Ansvar for å etterstrebe samarbeid om stoffproduksjon med SmiS TV og SmiS Avis.

Krav til søkere:

 • Må ha relevant erfaring og/eller kompetanse.
 • Må påregne til tider stor arbeidsmengde.
 • Må inneha sterk språkkompetanse.
 • Må ha evne og vilje til å holde seg oppdatert i studentmiljøet, både lokalt og nasjonalt.

Stillingens muligheter:

 • Realistisk, praktisk erfaring med stoffvurdering, produksjon og redaksjonsledelse.
 • Stor påvirkningskraft i utviklingen av SmiS.
 • Være med å lede det pågående utviklingsarbeidet mot en tydeligere og mer omfattende nyhetsdekning av studentmiljøet.
 • Utstillingsvindu mot lokale og nasjonale aktører i mediebransjen.

Spørsmål kan rettes til:
Radioredaktør Magnus Setså, telefon 920 67 351, radio@smis.no
Ansvarlig redaktør Lars André Dahl, telefon 932 51 024, smis@smis.no

Utfyllende søknad med CV sendes per e-post til smis@smis.no med kopi til styreleder Lars Fisketjøn på lfi@rogalandsavis.no.

Søknadsfrist: fredag 4. mai 2012.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here