– Et samlet studentnorge er skuffet

0

I dag fremmet Regjeringen nytt lovforslag til samskipnadene i Norge.
– Mistillit til studentene, mener NSO og Høyre om forslaget.

Av: Fredrik Fornes (tekst)

Regjeringen har i forslaget sørget for å fjerne studentflertallet i samskipnadsstyrene, hvor det nå kreves 2/3 flertall i enkelte avstemminger. Behandlingen av dette lovforslaget har vært utsatt flere ganger, og er noe av det første den nye ministeren, Kristin Halvorsen gjør for studentene.

OPPGITT: NSO-leder Kim Kantardjiev. (Foto: Presse)

– Skuffet
– Et samlet studentnorge er skuffet. Vi mener forslaget viser en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier leder av Norsk Studentorganisasjon (NSOs), Kim Kantardjiev, i en pressemelding fra NSO.

Han mener at studentsamskipnadene har en lang og flott tradisjon som studentenes egne velferdsorganisasjoner, og at det alltid har vært et viktig prinsipp at det er studentene selv som styrer disse.

Bakgrunnen for lovforslaget kommer etter en gjennomgang av studentsamskipnadene fra 2009, hvor det ble påpekt at et fåtall av studentsamskipnadene hadde noen utfordringer i styret.

– Vi mener dette ikke er et godt nok grunnlag for å ta fra studentene den reelle makten over egen studentvelferd – avgjørelser som hele styret har vært med på. Kompetanseheving gjennom kursing av styret og andre kontrollmekanismer er tiltak som regjeringen kunne foreslått, i stedet for å frata studentene styringsretten over samskipnadene, heter det i pressemeldingen fra NSO.

– Overkjører eget parti
Kantardjiev og NSO referer også til følgende uttalelse fra SVs eget landsstyremøte i mai i 2011;

«SV vil utvide studentenes rett til å kreve representasjon i utarbeiding av studier, utarbeide bedre modeller for finansiering av studentdemokratiet og derigjennom sikre dagens studentstyring av samskipnadene» (SVs landsstyremøte 7/5-2011 «Frihetlig kunnskap til samfunnets beste»)

– Det er merkelig at Halvorsen overkjører eget parti på denne måten, og at dette er det første hun gjør som student-statsråd. I forslaget fra 2011, stilte SV seg bak studentene, mens de nå ender opp med å tråkke på oss i stedet, sier Kantardjiev.

Lovforslaget har møtt motstand blant studenter over, og også noen politikere har uttrykt skepsis til forslaget. Kantardjiev og NSO får blant annet støtte fra Høyres talsmann for høyere utdanning, Svein Harberg.

– Her støtter jeg studentenes reaksjoner fullt ut. Høyre har stor tro på studentene som en kompetent ressurs i samskipnadenes virksomhet. Vår intensjon er å utfordre unge til å ta ansvar og da må vi også vise dem den nødvendige tillit, sier Harberg til partiets nettside.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here