Kun to av 120 UiS-studier på Studiekvalitet.no

0

På nettstedet Studiekvalitet.no er kun to av 120 studier ved UiS vurdert og listet opp. – Vi får håpe at vi får inkludert flere studier fra UiS, sier prosjektlederen.

Av: Fredrik Fornes (tekst)

Tekna, NHO, Nordea, Abelia, NCE Systems Engineering Kongsberg, Telenor, Microsoft, Aftenposten og Civita har gått sammen om å lage det som er Norges første og eneste nettbaserte kvalitetsportal for høyere utdanning, Studiekvalitet.no.

OM STUDIEKVALITET.NO:

  • gjøre det lettere å velge studiested på bakgrunn av studentenes individuelle behov og ønsker
  • sette studentene i stand til å gjøre kvalifiserte studievalg ved å indikere hva studentene kan forvente seg av studiegangen og etter studienes slutt over i arbeids- og næringsliv
  • øke synligheten til de beste studietilbudene basert på resultater og andre kvalitetsindikatorer, uavhengig av lærestedenes omdømme og status
  • gjøre det lettere for arbeidslivet å sammenligne kompetansen til kandidater fra samme studiefelt, men ved ulike læresteder
  • være en drivkraft for systematiske og kontinuerlige kvalitetsforbedringer av undervisning og forskning ved lærestedene
  • forsterke drivkraften for god kontakt mellom læresteder og arbeidsliv for å øke studentens jobbmuligheter

Kilde: Studiekvalitet.no

– Studiekvalitet rangerer ikke utdanningsinstitusjonene, men kan brukes som et verktøy for å sammenligne kvaliteter ved ulike studieprogram. På nettsiden kan de som søker høyere utdanning få informasjon om ulike utdanningsmuligheter i Norge. Brukerne av portalen kan enkelt sammenligne ulike studieprogram og se hva som kjennetegner de tilbudene som gis på de ulike lærestedene, heter det på nettstedets informasjonsside.

Vurderingene er basert på hva man kan forvente seg av studiegangen og etter studiets slutt over i arbeids- og næringsliv og skal være uavhengig av lærestedenes omdømme og status.

Kun to UiS-studier
Om dette verktøyet ble flittig brukt ved søkingen i år, kan det tenkes at Universitetet i Stavanger (UiS) vil slite med få studenter neste år. På Studiekvalitet.no er nemlig kun to av universitetets 120 studier vurdert. Cecilie Brein, prosjektleder ved studiekvalitet.no, forklarer hvorfor.

Dette er de eneste studiene som vises på Studiekvalitet.no om du velger Universitetet i Stavanger som lærested. (Foto: Skjermdump)

– Årsaken til at vi hittil ikke kan vise informasjon om flere studieprogrammer ved UiS er at det ikke foreligger tilstrekkelig med data på studieprogramnivå fra dette lærestedet, sier hun til SmiS.no.

Hovedvekten av de data som nå vises hos Studiekvalitet kommer fra Kandidatundersøkelsen som forskningsinstituttet NIFU gjør på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Studiekvalitet har tatt utgangspunkt i at kommende studenter finner det mer meningsfylt å sammenligne studieprogrammer enn å sammenligne institusjoner. Studieprogram er dermed ønsket nivå for rapportering, men en vesentlig utfordring i norsk sammenheng er at relevant statistikk ofte ikke foreligger på studieprogramnivå. Dette gjør at utvalget fra de ulike studieprogrammene kan bli lavt. Studiekvalitet viser tall kun for de studieprogrammer der minimum 15 studenter per studieprogram har besvart undersøkelsen. Dette betyr at det finnes både studieprogrammer og læresteder som hittil ikke kan vises i Studiekvalitet, forteller Brein.

Vil bli oppdatert
Det gjennomføres en ny Kandidatundersøkelse i år, og Brein lover at Studiekvalitet vil bli oppdatert så snart ny informasjon foreligger. Hun forklarer at det viktigste har vært å komme i gang med de data som allerede finnes i ulike offtentlige databaser.

– Vi skal også se etter løsninger for å kunne referere til studieprogram og læresteder som hittil ikke kan vises på portalen slik at vi får vist frem en mye større bredde av utdanningstilbud og læresteder som finnes her til lands.

Hun ønsker å understreke at nettsiden fortsatt må sees på som nybrottsarbeid.

– Portalen er teknisk tilrettelagt for å kunne utvides både hva gjelder antall studieprogrammer og læresteder og relevante indikatorer/variabler. Vi får håpe at vi får inkludert flere studier fra UiS etter årets Kandidatundersøkelse, avslutter prosjektlederen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here