Varierende refusjonsordninger i landet

0

Alle studentsamskipnadene i Norge tilbyr helserefusjon for ulike legebesøk, men praksisen og hvor mye du kan få i refusjon er forskjellig fra sted til sted.

Av: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (tekst) & Stian Skjerping (foto)

Helserefusjonsordningen hos studentsamskipnadene er opprettet for å gi støtte til studenter utover det som folketrygden og andre etater er forpliktet til etter loven. Hensikten med helserefusjonsordningen er å sikre studenter med ekstraordinære utgifter i forbindelse med sykdom eller skade, mulighet til å følge normal studieprogresjon. Felles for alle er at din utdanningsinstitusjon må tilhøre en studentsamskipnad og du må ha betalt semesteravgift i perioden det skal søkes refusjon for. Du må også ha møtt til, eller hatt gyldig fravær på eksamen. Men hvor mye refusjonsbeløpet blir, kan være ulikt i Norges fem største byer.

Oslo skiller seg ut
Oslo, hendholdsvis studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), skiller seg ut med sin refusjonsordning. Her har SiO lagt refusjonsordningen opp mot egne fastleger og tannlegeklinikker. I Oslo vil du heller ikke få refundert en eneste krone etter et tannlegebesøk. Men på grunn av et samarbeid med Oslo kommune, finnes det egne studentpriser hos tannlegene studentsamskipnaden har samarbeid med.

– Det er for det meste offentlige klinikker, men vi har også samarbeid med noen private tannleger. Du må bruke våre tannlegekontorer dersom du vil få en egen studentpris, sier Marit Eskeland, leder for studenthelsetjenesten i SiO.

Dette betyr at dersom du bestiller time hos noen andre tannlegeklinikker som ikke inngår i samarbeidsavtalen til SiO, må du betale full pris.

 

OVERSIKTEN: Her kan du se hvor mye du må betale selv, hvor mye du kan få og en sats på hvor mye du minst må ha betalt om du i det hele tatt skal få penger refundert. (Minstesatsen gjelder bare Bergen og Agder.)

Stavanger og Agder
Hos studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) må du ut med 800 kroner per studieår i egenandel. Helserefusjonen utgjør 40 prosent av søknadssummen, minus egenandelen, og en student kan maksimum motta 3000 kroner i helserefusjon per semester. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har samme prosentsats når det kommer til tilbakebetaling av helseutgifter. Men her kan du som student motta maksimum 7500 kroner i helserefusjon. Altså mer enn dobbelte av det du kan i Stavanger.

LES MER OM SAKEN I MORGENDAGENS SMIS-AVIS.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here