Tora Aasland går av som statsråd

0
Tora Aasland (Foto: Fotografmester Arild Hjelm)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland går av som statsråd og ministerplassen hennes forsvinner. Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen, synes dette er uheldig for både forskning og høyere utdanning.

Av: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (tekst)

Etter at Audun Lysbakken tok over som ny leder i SV har han tatt grep om det skadeskutte partiet. Nestleder i StudentOrganisasjonen (StOr) og bystyrerepresentant for SV i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, sier nå at vi er vitne til et maktskifte i partiet.

OMROKKERINGEN I SV

  • Kristin Halvorsen tar over hele kunnskapsdepartementet, ettersom Tora Aasland går ut av regjeringen
  • Inga Marte Thorkildsen blir ny barne- og likestillingsminister, fordi Audun Lysbakken trakk seg fra stillingen og ble leder i SV
  • Erik Solheim går av som miljø- og utviklingsminister
  • Heikki Holmås blir ny bistandsminister
  • Bård Vegar Solhjell blir ny miljøvernminister

– Vi ser at at vi har fått en ny partileder i SV som har sine folk han vil skal sitte i regjering. Dette var noe statsrådene var forbreredt på, ettersom de på forhånd hadde sagt at deres stilling var til disposisjon dersom SV skulle få en ny leder, sier Faret Sakariassen.

Et tilbakeslag
Nå kommer Kristin Halvorsen til å overta Aaslands rolle, mens en egen statsråd som forsknings- og høyere utdanningsminister uteblir. Dette betyr at Halvorsen nå får enda mer å legge hendene i som kunnskapsminister, noe universitetsrektoren synes er synd.

– Det er bekymringsfullt at vi ikke har en egen minister innenfor dette feltet. Forskning er en felt hvor vi stadig må jobbe for å holde oss på høyde internasjonalt, og her er det fortsatt utfordringer, sier Boyesen.

– Det er bekymringsfullt at vi ikke har en egen minister innenfor dette feltet.
– UiS-rektor Marit Boyesen

Tora Aasland har betydd mye for studentbyen Stavanger, og har hatt et tett samarbeid sammen med UiS. Hun har blant annet jobbet mye for studentboligene til Studentsamskipanden i Stavanger (SiS), og var sist på campus den 9. februar, hvor hun åpnet 146 nye studentboliger. Faret Sakariassen tror likevel at dette ikke betyr alt for masse for levekårene til studentene i Stavanger.

– Jeg synes det er dumt at Tora nå går av, hun har bidratt mye. Likevel tror jeg ikke enkeltpersoner har så mye å si i dette tilfellet, det vil fortsatt være statssekreterer som har jobbet med henne i nær omkrets. Selv om Tora er borte, må kunnskapsdepartementet fortsette å levere, sier han.

Også miljø- og utviklingsminister Erik Solheim må bøte med sin ministerplass, denne stillingen blir delt i to.

Les mer om saken, samt Eirik Faret Sakariassens kommentar til Aaslands avgang i SmiS‘ papirutgave på onsdag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here