La radioen leve!

0
Radioredaktør Magnus Setså kommenterer fordelingen av driftsmidler til studentorganisasjoner i Stavanger.

I disse dager skal det fordeles driftsmidler til forskjellige studentorganisasjoner her i Stavanger. Pengene kommer fra SiS og skal fordeles ut fra søknader som organisasjonene har sendt inn. For mange organisasjoner er denne tildelingen svært viktig, og SmiS er ikke et unntak.

Først litt kjapt om hva som er hva her på UiS. Når pengene skal fordeles kommer Velferdstinget (VT) inn i bildet. VT er et organ bestående av studenter. Hvert år får VT en sum penger fra Studentsamskipnaden (SiS) som VT igjen skal fordele på de forskjellige studentorganisasjonene her i byen. Alle kan søke om driftsmidler fra VT, men til syvende og sist er det medlemmene av VT som bestemmer hvem som skal få penger, og hvor mye. Disse tildelingene skjer hvert år, og førstkommende torsdag (15. mars), skal det fordeles dritsmidler. VT er altså et viktig organ her på UiS, da de sitter med mye makt i forhold til hvilke organisasjoner som skal få støtte til videre drift og lignende. Støtten man evt. får og ikke får kan ha store konsekvenser for en organisasjon, så det er viktig for mange av søkerne at man kommer heldig ut av den årlige utdelingen.

 Årets utdeling kan se ut til å bety døden for SmiS Radio.

Disse utdelingene påvirker med andre ord studentmiljøet her i Stavanger i stor grad, og kan bety liv eller død for mange. Årets utdeling kan se ut til å bety døden for SmiS Radio. Arbeidsutvalget (AU), utvalget som utarbeider med sakene som blir tatt opp i VT, har innstilt på at SmiS skal få betydelig mindre en hva vi har søkt om. I kommentaren til AU sin innstilling for SmiS er SmiS Radio spesifikt nevnt. Der står det at det ikke skal tildeles penger til radioen, noe som tilsier at vi i radioen (og SmiS for øvrig) har et tungt år i vente dersom innstillingen fra AU blir godkjent av medlemmene i VT.

Dette får selvsagt store konsekvenser for radioen og resten av SmiS. Dersom innstillingen til AU går gjennom i VT får vi betydelig mindre penger til drift og gjennomføring av sendinger, og vi må kanskje ta en vurdering om vi kan fortsatt kan ha en studentradio i Stavanger. Men hvorfor skal Stavanger ha en studentradio? Jeg mener at studentbyen Stavanger er tjent med en studentradio som kan være vårt talerør på radiobølgene, et format som gir oss muligheten til å nå ut til langt flere folk en vi ellers har muligheten til. SmiS Radio har daglige sendinger og gir våre medlemmer en fantastisk erfaring i et fint sosialt miljø. Vi ønsker at flest mulig skal være med å utvikle vår radiokanal slik at vi kan bli et viktig element i et velfungerende, engasjert og rikt studentmiljø. Studentradioen er ofte det første steget ut i karrierelivet for mange av dagens kjente medieprofiler. Det er mye snakk om studentmiljø her i Stavanger, men hvilket studentmiljø er det vi egentlig ønsker? Et kutt i pengestøtten til SmiS generelt, og SmiS Radio spesielt er med på å tømme Stavanger som studentby for kulturell kapital, samtidig som vi mister en viktig stemme på en plass hvor studentene her i byen ikke er representert, nemlig via radiobølgene og inn i de tusen hjem, biler og kjøkkenradioer rundt om kring i området.

AU viser til de lave lyttertallene blant studenter som kom frem i ShoT-undersøkelsen fra 2010. Våre lyttere er kanskje ikke i all hovedsak studenter, men dette betyr ikke at vi ikke leverer innhold som ikke er interessant for studenter. Våre lyttere er en spredt gruppe hvor folk fra omtrent Klepp i sør til omtrent Rennesøy i nord har mulighet til å høre hva som skjer her på UiS. SmiS Radio sin suksess er vanskelig å måle i hvor stor del av lytterene som er studenter. Suksess for oss kan for eksempel være synlighet på campus, relevans i forhold til Universitetet, studentene og linjeforeningene. Vi vet at vi i de siste årene ikke har vært så synlige som vi gjerne skulle ha vært, men dette er noe vi aktivt jobber for å endre på. Et kutt i støtten til radioen vil bety at vi istedenfor å jobbe for å bli best mulig for studentene her i byen, må jobbe for å finne penger til fortsatt drift, noe som ikke akkurat gir oss de beste forutsetningene for å bli en større aktør innen studentmiljøet i byen.

Et annet element er hvordan vi er med på å skape mangfold innenfor studenmiljøet i Stavanger. Vi er i skrivende stund den eneste organisasjonen som har arrangert en debatt i vårt nye samlingssted Tappetårnet, da vi i samarbeid med StOr arrangerte valgkamp debatt tidligere i høst. I framtiden ønsker vi å arrangere konserter som våre søsterkanaler i Oslo og Bergen gjør, samt arrangere debatter og foredrag som skal interessere og engasjere studenter her i Stavanger. For tiden jobbes det også med StOr om å engasjere flere internasjonale studenter i radioen og resten av SmiS.

Det er viktig med et rikt og mangfoldig studentmiljø i Stavanger. Engasjerte studenter arbeider alle mot det samme målet om et godt studentmiljø i byen. Alle har vi våre egne meninger om hvordan det kan oppnås, men et godt studentmiljø kan ikke oppnås med et svekket studentmediehus. Derfor henvender jeg meg nå til dere som sitter i Velferdstinget som skal fordele penger nå på torsdag 15. mars: Ønsker dere et rikt og mangfoldig studentmiljø, vær med på å støtt opp rundt SmiS! Vi er studentenes talerør og vi er her for, av og med deg; studenten i Stavanger!

Magnus Setså, redaktør SmiS Radio.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here