Ønsker nye undervisningsformer

0

– Når forskning viser at bare 10 prosent husker noe fra forelesninga, er det på tide å gjøre noe, mener Studenttinget NTNU-leder Cathinka Thyness.

Av: Fredrik Fornes (tekst)

Tidligere i år publiserte Tidsskrift for Den norske legeforening forskningsresultater som viser at knappe 10 prosent av studentene husker fagstoffet etter ei tradisjonell forelesning. Læringsutbyttet er større for dialogbasert og aktiv læring. Det er disse tallene som gjør at studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) nå mener at det trengs nye, moderne undervisningsformer.

Nye undervisningsformer
– Når studier viser at bare 10 prosent oppfatter og husker det som skjer under ei forelesning, er spørsmålet: Vil du nå ut til bare 10 prosent, eller vil du nå ut til flest mulig? Det er tullete å bruke ressurser på noe de ikke lærer noe av. Da brukes det mange dagsverk på at ingen lærer noe på forelesninga, sier leder ved studenttinget NTNU, Cathinka Thyness, til Universitetsavisa.

Ifølge UA kan eksempler på slike nye undervisningsformer være:

  • Problembasert læring: Studentene blir presentert for et problem knyttet til et tema. Studentene skal lete opp kilder og bruke disse for å løse problemet. Metoden er utviklet i Canada, og både medisinstudiet i Tromsø og Trondheim benytter seg av den i dag.
  • Flipping: Internettundervisning overtar foreleserens rolle, og studentene får ansvar for å møte forberedt til timene. Den tida som blir frigjort, kan lærerne bruke til individuell læring av studentene i klasserommet eller auditoriet. Læreren blir heller en guide på sidelinja enn et orakel på scenen. Også kalt “The flipped class”.
  • Eksperter i Team: Yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide ved at de bruker fagkunnskapen i et tverrfaglig prosjektarbeid. Studenter fra ulike studieprogram samarbeider i grupper. Metoden er erfaringslæring. Obligatorisk ved NTNU for alle studieprogram på høyere grads nivå.

Mindre obligatorisk
Studenttinget mener det bør være opp til studentene å velge hvilke undervisningsmetoder de ønsker å bruke. Videre kritiserer Thyness obligatorisk undervisning, fordi tilbakemeldingene er mangelfulle og studentene får ikke vite hva de har gjort riktig eller galt.

NTNU hører på Thyness, og åpner for forslag til alternativ undervisning gjennom en idébank (slik Universitetet i Oslo også har gjort). Når de nye undervisningsformene inntar Stavanger for fullt gjenstår bare å se.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here