UiS-Professor plagierte masteroppgave

0

Veilederen og professoren plagierte masterstudenten Thomas Petersens avgangsoppgave, og har dermed brutt loven og forskningsetiske regler.
 – Får se hvor alvorlig det er, sier veilederen selv.

Av: Lars André Dahl (tekst)

PLAGIERING: En UiS-professor har brutt loven da han plagierte en masterstudents avgangsoppgave. Foto: Martin Arneberg

Vårsemesteret 2010 jobbet UiS-student Petersen med sin masteroppgave etter studier ved det teknisk- og naturvitenskapelige fakultet (TEKNAT) ved Universitetet i Stavanger (UiS). 15.juni leverte han inn sin besvarelse. Så opplevde han altså et drøyt år etterpå at sin egen veileder plagierte innholdet til et innlegg veilederen holdt ved en internasjonal forskerkonferanse.

– Det var både sjokkerende og overraskende. Det første jeg gjorde var å ta tak i det og informere UiS om det, sier Petersen til SmiS.

– Det er klart dette er alvorlig og av den typen saker vi ikke ønsker, sier Ole Ringdal, dekan ved TEKNAT.

SLIK ER LOVEN
Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning:
* §5 Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskningDet skal være et nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning. Utvalget skal uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig. (…)Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettelig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.

Brudd på loven

– Det vi har funnet ut, er at dette er et brudd på lover og forskningsetiske regler i forhold til publisering, fortsetter Ringdal om arbeidet forskningsetisk utvalg ved UiS har gjort.

– Vi følger vanlig prosedyre ved UiS, som vi skal gjøre ved berettiget mistanke. Vi har konkludert med at det er et plagiat og brudd på forskningsetiske retningslinjer, sier Helge Ole Bergesen, forskningsdirektør ved UiS.

Som loven (se faktaboks, journ. anm.) tilsier er plagiering brudd på «god vitenskapelig praksis», og derfor straffbart.

– I dette tilfellet er plagiatet veldig opplagt og det er gjort en gedigen feilvurdering av den ansatte, mener dekan Ringdal.

Veilederen selv sier til SmiS at han ser hele saken litt annerledes.

– Dette er ikke noe forskning, for det er ikke på forskernivå. Han var en student. Dette er bare anvendt kunnskap, og ikke forskning, mener professoren, og stiller seg uforstående til lovbruddet.

Professoren mener at som veileder er han delaktig i hvordan resultatet blir, og dermed kan han nytte høve av resultatet i ettertid.

– Jeg mener fremdeles at den (masteroppgaven, journ. anm.) er en del av mitt arbeide, men at jeg i konferansesammenheng burde ha kredittert studenten, sier han.

Følger UiS’ regelverk
Saken om plagiering behandles nå som to saker: for det første som plagiering av studentens masteroppgave, men også som en personalsak.

– Vi skal først kartlegge omfanget av plagiatsaken før vi tar for oss personalsaken, kommenterer forskningsdirektør Bergesen.

– Du kan si dette er en dobbeltsak, bekrefter Ringdal.
 Saken har først vært til vurdering hos forskningsetisk utvalg ved UiS.

UiS bestemte seg tidlig for å følge regelverket til UiS. Saken har først vært til vurdering hos forskningsetisk utvalg ved UiS. Etter gjennomgang hos utvalget, ble saken sendt videre til ekstern granskning.

– UiS stilte seg spørsmål om det var behov for ytterligere granskning og valgte å nedsette et eksternt granskningsutvalg. Det for å finne ut av omfanget av saken og for å kartlegge den, sier Bergesen.

Kan ha gjort det flere ganger
Under samme konferanse la professoren fram et annet innlegg. UiS har ikke kartlagt om disse er offer for liknende regelbrudd. På spørsmål om at han kan ha gjort dette flere ganger, svarer Bergesen:

– Jeg kan ikke gå i detaljer om det. Det er grunnlag for mistanke om det, men det må bli undersøkt skikkelig, sier han.

– Han kan mistenkes for å ha gjort noe liknende tidligere. Det er det grunn til å mistenke, sier Ringdal.

LES MER OM SAKEN I SMIS-AVIS 3-2012:

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here