UiS positive til jukseregister

0

Et nasjonalt jukseregister skal sørge for at studenter som er blitt tatt for juksing på eksamen ikke kan melde seg opp på nytt ved en annen skole. UiS er positive til løsningen.

Av: Fredrik Fornes (tekst)

SVARTELISTE: Blir du tatt i juks vil du nå bli svartelistet i et nasjonalt jukseregister. Illustrasjonsfoto: Martin Arneberg

Det er Universitetet i Oslo (UiO) som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal bygge opp dette nasjonale jukseregisteret. Departementet har bevilget én million kroner til arbeidet.

– Målet er at alle universiteter og høyskoler som blir knyttet til registeret, enkelt vil kunne finne ut om en student er svartelistet eller ikke, sier utviklingsleder i Felles studentsystem ved USIT, Geir Magne Vangen, til nettstedet forskning.no.

Vangen opplyser samtidig at det er studentens fødselsnummer som vil stå i registeret, ikke navnet. Når utestengingen er over vil informasjonen om personen automatisk forsvinne fra utestengingsregisteret. Da skal studenten kunne søke om å gå opp til eksamen på nytt.

Dagens løsning
Universitetene og høyskolene i landet har i dag veldig forskjellige rutiner når det gjelder orientering om eksamensfusk, falskt vitnemål og lignende. Noen skoler informerer hverandre ikke i det hele tatt, noe som i teorien åpner for at en elev kan bli tatt for juks på èn skole og deretter umiddelbart melde seg opp til samme eksamen igjen på en annen.

Dennis Aske, juridisk seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger (UiS), kan fortelle at UiS allerede er med på en ordning for varsling av eksamensfusk, men er positiv til en forbedring av denne.

– I dag varsler institusjonen som har utestengt studenten de andre ved hjelp av brev. Å innføre et sentralt register vil dermed ikke innebære annet enn en forenkling og effektivisering av en allerede eksisterende ordning. Jeg ser derfor ingen betenkeligheter med dette, sier Aske til SmiS.

100 juksere i året
Prosjektleder Vangen forsikrer om at studentenes personvern vil bli tatt hensyn til.

– Jeg vil anslå at det vil være rundt 100 juksesaker i hele landet i løpet av ett år. Så det blir et heller lite register, men informasjonsinnholdet er av en slik art at det vil bli stilt strenge krav til sikringen av det.

IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) skal nå i gang med utviklingen av systemet. Prosjektet er fremdeles på planleggingsstadiet, men ifølge Vangen regnes det med at registeret skal være på plass i løpet av 2012.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here