Billigere bygging av studentboliger

0

Ny regelendring reduserer kravet til tilgjengelighet i studentboliger, og muliggjør dermed billigere bygging av nye studentboliger.

Av: Fredrik Fornes (tekst)

FORNØYD: Statsråd Liv Signe Navarsete (Foto: SP)

I går offentliggjorde regjeringen endringer i reglene for studentboliger. Tidligere har det vært et krav at hundre prosent av kompleksene må være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet til universell utforming blir nå nedjustert fra hundre til tjue prosent. Det vil ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) både dekke behovet for slike hybler og samtidig gjøre det mulig å nå målet om bygging av 1000 studentboliger i året.

– Godt nytt
NSO er svært glade for at kommunalminister Navarsete har lyttet til studentene i denne saken, og mener ministeren har løst det på en måte som gjør at alle parter kommer godt ut.

– At 80 prosent av studentboligene fritas fra de svært fordyrende kravene til universell utforming er godt nytt. Det betyr at det vil være mulig å fortsette utbyggingen av studentboliger, og at disse fortsatt skal ha en lav husleie for studentene, sier leder av NSO, Kim Kantardjiev, i en pressemelding.

– Det er viktig at studentene får tilgang på rimelige boliger. – Statsråd Liv Signe Navarsete

Navarsete fornøyd
Ifølge NSO kunne konsekvensen av reglene blitt en prisøkning på opp mot 150.000,- pr. hybelenhet, noe som ville gjort det svært vanskelig å opprettholde et høyt tempo i byggingen av nye studentboliger, som det er et enormt behov for.

Navarsete selv er også godt fornøyd regelendringen.

– Stadig flere tar høyere utdanning. Det er viktig at studentene får tilgang på rimelige boliger. Vi vil bidra til å holde kostnadene nede. Derfor fjerner vi kravet til tilgjengelighet i deler av studentboligene. Noen leiligheter i kompleksene skal alltid bygges tilgjengelige. Det sikrer at alle kan bo der, uttaler Navarsete i en pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here