Studentene trives ikke i Stavanger

2

…men det trenger ikke være byen det er noe galt med. Studentene selv må også ta ansvar for å forme en god studentby.

:: Av Håvard Tanche-Larsen Knutsen (tekst)

 

VERSTINGEN: Stavanger kommer dårligst ut som studentby i en helse- og trivselsundersøkelse fra fjoråret. UiS-rektor Boyesen håper flere er fornøyde nå, men sier at studentene også må engasjere seg i byen.

Vinteren 2010 ble det gjennomført en helse- og trivselsundersøkelse for studenter ved forskjellige universiteter i Norge. I denne undersøkelsen svarte kun åtte prosent av studentene i Stavanger at de var tilfreds med studentbyen sin.
‒ Kanskje studentene ikke oppsøker miljøet, sier rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Marit Boyesen.

må ta intiativ
Universitetsrektoren sier at UiS ikke har penger som kan legges i en plan for byutvikling for studentene. Universitetet har bare midler som er øremerket til campusområdet. Derfor er det vanskelig for UiS å ta ansvar for selve utviklingen av studentbyen Stavanger. I dette ligger det en gylden mulighet for studentene.
‒ Jeg tror at studentene selv må ta ansvar. UiS kan bare være med å legge til rette for at studentene skal engasjere seg i de forskjellige miljøene på UiS og i studentbyen Stavanger. Det er studentene selv som må ta det siste steget, sier hun.
Boyesen trekker fram det nyeste bygget på campus, Studentenes Hus, som et eksempel på hva UiS har gjort for å tilrettelegge for studentaktivitet både for studentene ved UiS og Stavanger generelt.
StOr-leder Morten Rønne er enig i at studentene selv kan ha en del av skylden i at helse- og trivselsundersøkelsen viste til Stavanger som den dårligste studentbyen i landet.
‒ Flere av studentene er gjerne i 30-årene, og noen har barn og samboere. Dessuten er universitetet relativt nytt. Studentene og universitetet må finne formen sammen, sier Rønne.
‒ Vi har ikke vært universitet så veldig lenge, vi trenger litt tid til utvikling, sier rektoren.

«UiS kan bare være med å legge til rette for at studentene kan engasjere seg i de forskjellige miljøene på UiS og i studentbyen Stavanger.» Marit Boyesen, rektor ved UiS

kan lære av Trondheim
Boyesen sier at det er en større andel av studenter i Stavanger som fortsatt bor hjemme hos foreldrene sine. Det er flere studenter ved universitetet som går her «bare» for å ta en utdannelse. Studentene som bor hjemme holder seg gjerne med den samme vennekretsen, i stedet for å engasjere seg i studentmiljøet. Hun trekker fram Trondheim som et eksempel, som ble kåret til Norges beste studentby.
‒ I Trondheim er det flere studenter som er innflyttere enn her i Stavanger. Da er det gjerne større sjanse for at studentene engasjerer seg i studentmiljøet, sier universitetsrektoren.
Boyesen tror at Stavangerstudentene kan hente mye inspirasjon når de ser hvor mye arbeid studentene i Trondheim legger ned i studentbyen.

politisk vilje
Selv om studentene også må engasjere seg, nytter det lite hvis ikke politkerne også spiller på samme lag. StOr-leder Rønne ønsker å se et bedre samarbeid mellom kommunen, studentene og UiS. Han sier det er viktig med en god dialog og en politisk intensjon for at Stavanger skal kunne bli en bedre studentby. Kristen Høyer Mathiassen, nestleder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune (H), sier at han ser betydningen av en attraktiv studentby. Han skulle gjerne sett at studentene hadde sine egne lokaler i sentrum. Planen var å bruke det gamle NOKAS-bygget, men her oppstod det fort komplikasjoner.
‒ Det var mange som ønsket seg inn i NOKAS-bygget, og her ble begrensningene for store. Bygget er fredet, og derfor er det ikke mulig å gjøre så mange endringer i lokalet som studentene ønsket, sier han.
Høyer Mathiassen forteller at han ønsker å se på forskjellige løsninger for studentene i sentrum, noe også Boyesen ønsker å være behjelpelig med. Hun sier at det er viktig at UiS deltar i debatten og er aktive i samarbeidet om videreutvikling av universitetsbyen Stavanger.
‒ Det er mange som vil oss vel. Det setter vi stor pris på, og vi ønsker å være med på å følge opp dette, sier hun.
Boyesen synes organisasjoner som StOr, SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger), Misjonshøgksolen, BI, Folken og Stavanger kommune har engasjert seg godt i arbeidet med å gjøre Stavanger til en attraktiv studentby.

skeptisk til misnøyen
Både Boyesen og Høyer Mathiassen kan ikke helt forstå hvorfor Stavanger sank helt til bunns i undersøkelsen, men håper og tror at misnøyen er lavere nå. Universitetsrektoren forteller om ønsket om en plass for studentene i sentrum og klager på både kollektivtrafikk og boligsituasjonen ved UiS. Dette er noe som det allerede jobbes med.
Rønne forteller at StOr har klart å skaffe større busser til rutene om UiS, etter et møte med leder for samferdselsutvalget, Ellen Solheim. StOr-lederen ønsker også å få til et prøveprosjekt for å få flere busser fra forskjellige bydeler til å legge om ruten sin til universitetet.
Nokasbygget var ment som et hus for studentene i sentrum, men på grunn av Sølvbergets (en av forvalterne av bygget, red.anm.) visjon om en utadvent kulturvirksomhet og dårlige muligheter for lesesaler i et fredet bygg, ble ikke Nokasbygget det studenthuset som studentene hadde håpet på. Høyer Mathiassen kan tilføye at nye studentboliger er ferdige på Bjergsted, boliger som ligger svært nært sentrum.
‒ Hvis studentene skal trives i byen vår er det viktig med gode boforhold. Derfor ønsker vi en større bevilgning fra staten til bygging av flere studentboliger. Vi legger også vekt på å få til et bedre kollektivtilbud. Samtidig ser vi på mulighetene for at studentene kan bli mer synlige i sentrum, sier Høyer Mathiassen.

ikke så ille likevel?
Den største markedsføringen UiS får, er fra tidligere studenter ved universitetet. Boyesen forteller at 80 prosent av tidligere studenter anbefaler UiS som studieplass. Høyer Mathiassen har vært oppe i de nyeste studentboligene på Ullandhaug, og sier han har truffet på svært få misfornøyde studenter.
‒ Jeg tror de studentene som er fornøyde med situasjonen ofte ikke sier noe, mens det er de misfornøyde studentene som klager. Men dette er en bra ting. Politikk handler om å finne løsninger. Har noen forslag eller ideer, er vi alltid åpne for innspill, sier han.

Studentbyen Stavanger

  • I en helse- og trivselsundersøkelse fra 2010 kom det fram at studentene i Stavanger er de studentene i landet som er minst tilfreds med studentbyen sin
  • Stavanger har mange hjemmeboende studenter
  • UiS og kommunen kan bare legge til rette for at Stavanger kan bli en bedre studentby
  • Rektor Marit Boyesen oppfordrer studentene til å være mer aktive i studentmiljøet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here