Vil styrke studentdemokratiet

0

Foran årets studentvalg har StudentOrganisasjonen (StOr) brukt mye penger på å profilere seg selv og valget, for å øke valgdeltakelsen. Valgforsker Svein Erik Tuastad ved UiS er usikker på om det hjelper.

Av: Pål Karstensen (tekst) & Stian Skjerping (illustrasjonsfoto)

STEM: Også i år trenger du bare pc med internett for å stemme under studentvalget, og det vil StOr-leder Morten Rønne at flest mulig gjør.

Valgoppslutningen ved universitetet i Stavanger (UiS) har historisk sett vært laber, med et høydepunkt i 2007, da 14,2 prosent av studentmassen brukte sin stemmerett. I fjor dalte valgoppslutningen ned på et bunnivå som vi ikke har sett siden UiS fikk universitetsstatus i 2005. Derfor har StudentOrganisasjonen (StOr) i år satset ekstra på profilering av valget, for å snu den negative trenden.

‒ Studentparlamentet vil blant annet ha en valgavis, valg-kickoff og valgvake. Det har også siden desember i fjor vært tydelig fra Studentparlamentet at det er ønskelig å satse mer på finansiering til listene. Nå har vi valgt å øke valgkampstøtten til listene fra 10 000 kroner til 15 000 kroner, fordi vi mener listenes valgkamp bør prioriteres, sier organisasjonskonsulent i StOr, Silje Finnskog Jensen.

Ikke viktig nok
Valgforsker og førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Svein Erik Tuastad, er usikker på om det hjelper.

‒ Jeg tror det er nødvendig å bruke litt penger for å få ting gjort, men jeg tror ikke det er all verden StOr kan gjøre for å øke valgdeltakelsen på kort sikt. Den lave valgdeltakelsen er et tegn på at sakene ikke blir opplevd som viktige nok for den jevne student, sier Tuastad.

Han kommer likevel med forslag til hva StOr kan gjøre for å snu trenden.

‒ To ting kan kanskje bidra til interessen. Det ene er hvis det er noen tydelige konfliktsaker mellom listene. Det andre er hvis listene fører en studentpolitikk som studentene selv kjenner seg igjen i, og som studentene føler er viktig for seg selv og utdanningen sin. Da kan det hende at flere stemmer, forteller Tuastad.

Bruker penger
I et forsøk på å gjøre nettopp det, har StOr doblet budsjettet for Studentvalget 2011 og bruker i år til sammen 44 000 kroner. Selv om mye av pengene ble kastet bort på en mislykket reklamekampanje, håper StOr-leder Morten Rønne at de tiltakene de nå gjør får folk til å sperre opp øyene og stemme.

‒ Det er ikke godt nok at bare knappe ti prosent av studentmassen bruker stemmeretten sin under studentvalget. Derfor satser vi ekstra hardt på å nå ut til studentene i år, sier StOr-lederen.

Videre legger han til at ønsket er å ha en valgkamp med flere arrangementer på universitetsområdet enn før.

‒ Vi vil at det skal skje så mye i valgperioden at det blir umulig å ikke få med seg at det er valg, sier Rønne.

Kom og hør budskapet de enkelte listene har, bruk stemmeretten din og bry deg om studentdemokratiet. – Morten Rønne, StOr-leder.

Lettere å «kuppe» valget
Valgforsker Tuastad mener at det i utgangspunktet er en god strategi.

‒ Når det er lav valgoppslutning, er det lettere å «kuppe» valget. De gruppene som er gode til å mobilisere kan vinne flere plasser enn de ville fått hvis flere stemte. Men, det kan om ikke annet gjøre det mer interessant for de ulike listene å drive valgkamp, forteller Tuastad.

Valgforskeren håper at flere bruker stemmeretten sin. Han er kritisk til at få studenter velger å stemme, men vil ikke gå så langt som å si at det er problematisk for valget og studentdemokratiet.

‒ Om det er et demokratisk problem eller ikke kan sees på på to måter. For det første er det ikke et problem med valgets legitimitet. De valgte representantene har blitt parlamentsmedlemmer på en ordentlig måte. Problemet for hele studentdemokratiet er at folk ikke føler ansvar. Det at folk ikke stemmer og dermed ikke støtter opp om studentdemokratiet, svekker kvaliteten på politikken. Når færre er med i demokratiet, blir det kritiske lyset på saker dårligere enn det hadde vært hvis engasjementet var større, sier Tuastad.

Valg-kickoff i studentes hus
Blant arrangementene som skal finne sted i valgperioden, skal StOr sammen med SmiS den 27. oktober arrangere valg-kickoff på Studentenes Hus. Her skal listene legge frem sine synspunkter før det blir debatt om studentpolitiske spørsmål. Debatten vil også bli sendt live på FM 107,2, samt på SmiS sine hjemmesider.

‒ Tanken er å arrangere en debatt i Studentenes Hus, der listetoppene snakker om listene sine. Dette tror vi vil hjelpe til med å skape oppmerksomhet og blest rundt valget. Kanskje det da blir diskutert litt studentpolitikk på Tappetårnet litt senere på dagen. Gjerne over noen glass med øl, sier radioredaktør i SmiS, Magnus Setså.

Rønne og Setså håper at dette samarbeidet skal trekke folk til det nye studentbygget, slik at det blir en pangåpning på studentvalget.

‒ Vi håper selvsagt at så mange som mulig kommer. Det at vi har lagt debatten til dagen før valget begynner håper vi skal bidra til en pangstart på valget. Kom og hør budskapet de enkelte listene har, bruk stemmeretten din og bry deg om studentdemokratiet, er StOr-lederens oppfordring.

Det er et problem for hele studentdemokratiet at folk ikke føler ansvar for at de bør stemme og dermed støtte opp om studentdemokratiet. – Svein Erik Tuastad, valgforsker og førsteammenuensis på UiS.

Fortsetter med elektronisk valg
Før fjorårets valg ble det mulig å stemme elektronisk. Dette gjorde at du som student kunne stemme hvor du ville og når du ville, så lenge du hadde tilgang til internett. Dette blir også mulig under årets valg.

‒ Fordelene er at det gjør stemmegivningen mye enklere. Stemmegivningen blir tilpasset en ny tid. Når det gjelder ulemper har enkelte pekt på faren for kjøp og salg av stemmer. Jeg tror ikke den faren er overhengende, sier Tuastad.

Elektronisk valg ble ingen umiddelbar suksess, og noe av grunnen til det er kanskje at dagens unge stemmer mindre enn før ifølge valgforsker Tuastad.

‒ Nå har ikke jeg studert studentvalg spesielt, men på et generelt grunnlag pleier førstegangsvelgere å ligge rundt 20 prosent under gjennomsnittet i deltakelsen til stortingsvalg. Etterhvert stiger deltakelsen med alderen. Det var færre førstegangsvelgere som stemte siste tiår enn tidligere tiår, men trender snur fort, forteller Tuastad.

Studentvalget

  • Starter den 28. oktober og varer til 10. november
  • Fire lister stiller til valg; Studentenes liste, Venstresia, Liberal liste og Studenter for fiksjonsbetinget virkelighet.
  • Studentvalget er et demokratisk valg, hvor studenter kan stemme inn andre studenter til Studentparlamentet (SP)
  • SP er det øverste valgte organet for studentene ved UiS. Det betyr at studentene i SP har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved universitetet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here