Ingen studentjubel for statsbudsjettet

0

Studentene får 172 kroner mer i måneden å rutte med, men ellers er det lite å juble for i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

Av: Pål Karstensen (tekst) & foto (presse)

SKUFFENDE: Regjeringens forslag til budsjett gir ikke studentene mye å juble for.

De senere årene har regjeringen fått kritikk for at de har gjort studentene fattigere enn resten av befolkningen i forhold til den generelle lønnsveksten. I årets budsjett foreslås det å øke studiestøtten med 172 kroner i måneden. Leder for StudentOrganisajonen (StOr), Morten Rønne, er ikke fornøyd med det.

‒ Det er ikke et godt statsbudsjett for studentene i Norge. Vi får en økning på 172 kr, som i realiteten med prisøkning og skyhøye boligpriser, egentlig ikke er en økning. Vi får heller ikke elleve måneders studiestøtte, og det er ikke godt nok, sier Rønne.

Dette er ikke et godt statsbudsjett for studentene i Norge. – Morten Rønne, StOr-leder.

To halvlitere og én Grandiosa
Rønne får støtte fra lederen for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Kim Kantardjiev, som er skuffet over hvor lite regjeringen har lyttet. Han mener at dette er et elendig budsjett for studentene.

‒ Når vi vet at matmomsen øker og boutgiftene stadig blir høyere, dekker studiestøtten mindre og mindre. Studentene må jobbe mer, og får mindre tid til å studere. Helt siden 2005 har regjeringen lovet oss at det skal være mulig å studere på heltid, og at det skal bli lettere å ha barn mens man er student. Ingen av disse løftene er holdt, sier en skuffet NSO-leder.

Med dagens ordning får du 90 000 i studielån, mens det nye forslaget vil øke rammen til 92 500 per år. Det betyr at du som student får råd til to halvlitere og en Grandiosa ekstra i måneden. Kantardjiev begynner nå å bli lei av å vente på at regjeringen skal innfri.

‒ Den største skuffelsen er at man kommer lenger og lenger unna målsettingen om heltidsstudenten, og nå begynner troverdigheten å bli tynnslitt. Regjeringen har én siste sjanse til å levere, fastslår Kantardjiev.

105 nye studieplasser
Til tross for kritikken er likevel forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fornøyd med budsjettet.

‒ Det er viktig at stadig flere studenter får tilgang til høyere utdanning. I 2012 prioriterer regjeringen 134 millioner kroner til målrettede tiltak som skal øke kvaliteten i høyere utdanning, samtidig som det bevilges nesten 240 millioner kroner til videre opptrapping av studieplasser. Vi er glade for at regjeringen innenfor et stramt budsjett har valgt å prioritere flere viktige satsinger innen kunnskapssektoren, sier Aasland.

Regjeringen foreslår å opprette 2 600 nye studieplasser neste år, og Universitetet i Stavanger (UiS) får 105 av disse. De blir i hovedsak fordelt på lærerstudiet og sykepleierstudiet, som får henholdsvis 25 og 10 nye studieplasser. De resterende 70 plassene er i kategorien strategiske studieplasser.

‒ Det er flott å se hvordan vårt harde og målrettede arbeid de siste årene bærer frukter. Likevel er det spesielt skuffende at vi ikke har fått flere studieplasser i rettsvitenskap, forteller rektor ved UiS, Marit Boyesen.

Den største skuffelsen er at man kommer lenger og lenger unna målsettingen om heltidsstudenten, og nå begynner troverdigheten å bli tynnslitt. Regjeringen har én siste sjanse til å levere. – Kim Kantardjiev, NSO-leder.

Opprettholder byggingen av studentboliger
Antallet studentboliger som skal bygges neste år blir det samme som det har vært de siste årene, og regjeringen opprettholder dermed nivået på tusen studentboliger i året. Det er NSO fornøyd med, selv om de gjerne skulle sett at det hadde vært flere.

‒ Regjeringen bør oppgradere måltallet sitt, og bygge minst 1 500 i året. Ved studiestart stod nesten 15 000 studenter i boligkø, og for to uker siden var det fortsatt 6 000 som ventet på studentbolig, sier Kantardjiev.

Også Rønne forteller at han gjerne hadde sett flere studentboliger i Stavanger.

‒ Vi er veldig fornøyde med de studentboligene som har kommet på plass de seneste årene, men det er alltid behov for flere. Det er fint at regjeringen opprettholder byggingen av 1 000 studentboliger i året, men det dekker dessverre ikke behovet, forteller StOr-lederen.

Statsbudsjettet 2012

  • Statsbudsjettet er en oversikt over statens anslåtte utgifter og inntekter i et kalenderår.
  • 6. oktober i år ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram.
  • Forslaget til statsbudsjettet er første steg i prosessen på veien til statsbudsjettet 2012.
  • Nå starter behandlingen i de ulike komiteene, der spesielt opposisjonen kommer med det de mener er forbedrede versjoner av budsjettet.
  • Etter at Finanskomiteen har kommet med sin innstilling, basert på de ulike komiteenes ønsker, tas dette opp i finansdebatten i slutten av november.
  • Budsjettet går en ny runde på Stortinget etter at det har blitt tatt opp i finansdebatten, før det endelig vedtas innen 15. desember.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here