Kampen om parkeringsplassene

0

Studentmassen ved Universitetet i Stavanger (UiS) øker for hvert år, og det samme gjør behovet for flere parkeringsplasser. Mens Stavanger Parkering tjener millioner på bøter, sitter universitetsledelsen med knyttede hender for å løse problemet.

Av: Maria Gilje Torheim, Lasse Hansen, Hanna Huglen Revheim (tekst) & Maria Gilje Torheim, Kristoffer Bakkejord, Oscar Eide Haus (foto/illustrasjon).

TVUNGET TIL FEILPARKERING: SmiS' utsendte var ute og lette etter parkeringsplass onsdag morgen. Han endte med å ufrivillig feilparkere.

– Det er en beklagelig situasjon. UiS ønsker at Ullandhaug skal ha lett fremkommelighet, men våre erfaringer viser imidlertid at det er vanskelig å komme seg til og fra universitetet. På dette området er det forsatt mye å jobbe med, innrømmer Marit Boyesen, rektor ved UiS.

Flere av studentene ved universitetet har klaget til StudentOrganisasjonen i Stavanger (StOr) over det de ser på som et generelt dårlig busstilbud. Forsinkelser, plassmangel og få avganger, spesielt tidlig om morgenen og seint om kvelden, irriterer studentene. Rektoren har stor forståelse for studentenes frustrasjon, og hun kan forsikre studentene om at de blir tatt på alvor.

09:10:
Kjell Arholms hus. Tre biler kommer kjørende imot. En annen bil står stille med motoren igang, strategisk plassert hvis noen skulle frigi en parkeringsplass. Bilen foran triller sakte igjennom hele området, før den kjører videre. Ingen ledige plasser.

Skjer ikke nå
Rolf Ringdahl, ressursdirektør ved UiS, tydeliggjør at universitetsledelsen er godt klar over problemene som oppstår på parkeringsplassene i morgentimene. Han forteller videre at kommunen har lagt restriksjoner på området rundt universitetet, og at det derfor ikke er mulig for UiS å bygge nye parkeringsanlegg i nær fremtid.

– En gang i fremtiden må vi utbedre parkeringsmulighetene. Men per i dag er det en økende studentmasse, og behovet for flere leseplasser og grupperom er større enn parkeringsbehovet, sier Ringdahl. Han forteller videre at UiS har laget en avtale med Stavanger Parkering om ikke å skrive ut bøter de første ukene.

– Det er alltid kaos ved et nytt studieår, og derfor ber vi Stavanger Parkering om heller å skrive ut advarsler enn bøter de første to ukene. Etter en måneds tid begynner det hele å roe seg, og både studenter og ansatte finner andre måter å komme seg til universitetet på, sier Ringdahl.

09:30:
SiS bolig Campus Ullandhaug. En lang rekke biler kjører opp og ned gjennom radene med parkeringsplasser. En gang iblant kommer det en ferdigtrent student ut av treningssenteret og kjører vekk i bilen sin. Det er eneste mulighet for å få seg en plass nå. Eieren av en bil har valgt å parkere i et gangfelt. Bilruta er fri for parkeringsbot. Foreløpig.

FULLT: Det er bortimot umulig å skaffe seg parkeringsplass på UiS.

Pengebinge
– Hovedproblemet ved parkeringen på UiS er når folk parkerer slik at de er til hindring for andre bilister, for eksempel ved at de parkerer utenfor oppmålte plasser eller på plasser som er reservert til bevegelseshemmede. I fjor opplevde vi også at noen bilister begynte å parkere i gangveiene mellom områdene på parkeringsplassen ved SiS sportssenter, forteller Åshild I. L. Ravndal i Stavanger Parkering.

Hun anslår at parkeringsselskapet gjennomsnittlig skriver ut 1 700 bøter i måneden i kommunen totalt. Bøtene er på 500 kroner og beløpet er statlig bestemt. 1 700 bøter på 500 kroner gir en inntjening på 850 000 kroner på en måned. På ett år resulterer dette i 10 200 000 kroner. Stavanger Parkering har ikke oversikt over utskrivingen av bøter i de forskjellige områdene i byen.

Mesteparten av pengene går til drift av parkeringsselskapet, mens overskuddet går til utbedring av parkeringsmulighetene i Stavanger. Men siden kommunen har lagt restriksjoner på utbygging av parkeringsplasser på universitetsområdet, er det få av disse kronene som kommer tilbake til bilistene ved UiS.

9:45:
Hagbard Lines hus. For en halvtime siden startet undervisningen. Timeskulk og hjemretur virker mest sannsynlig for øyeblikket. Et siste håp om parkeringsplass er utenfor Paviljong 9. Joda, her er det faktisk to ledige plasser. 30 sekunder seinere er de tatt. Det finnes ingen ledige parkeringsplasser på UiS kvart på ti en onsdag morgen.

Miljøbevisste parkeringsvakter
Stavanger Parkering tjener gode penger på at flest mulig velger bil som transportmiddel. Likevel ønsker de å oppfordre studenter og ansatte til å benytte seg av kollektivtilbudene som finnes.

– Vi er nok alle litt bortskjemte, og vil helst ha bilen på ryggen uansett hvor vi skal, forteller Ravndal, og oppfordrer billistene til å tenke miljøvennlig.

Ifølge henne er 30 prosent av forurensningen i bynære strøk forårsaket av bilister som kjører rundt og leter etter ledige parkeringsplasser. Sammenlignet med skoler som Høgskolen i Trondheim og Universitetet i Bergen kommer UiS godt ut når det gjelder antall parkeringsplasser. Ved disse utdanningsinstitusjonene er det få eller ingen parkeringsmuligheter for studenter.

–  Jeg tror ikke at studentene i Stavanger egentlig vet hvor heldige de er, sier hun.

Jeg tror ikke at studentene i Stavanger egentlig vet hvor heldige de er. – Åshild Ravndal, Stavanger Parkering

Kollektive løsninger
Boyesen tror ikke at løsningen på parkeringsproblemet er å gjøre plass til flere parkeringsplasser. Hun ønsker heller å forbedre kollektivtilbudet.

– Første prioritet må være et økt fokus på hyppigere bussavganger og mer fleksibilitet, sier hun.

Rektoren vil ikke spekulere i hvorfor så mange velger å kjøre til universitetet, men tror mye av grunnen til at studentene dropper bussen er på grunn av at de mener tilbudet er for dårlig.

– I tillegg er det nok mer lettvint å ta bilen, spesielt om du bor utenfor bykjernen og må ta flere forskjellige busser for å komme deg på skolen, sier Boyesen.

I administrasjonen i Arne Rettedals hus finnes det en oversikt over parkeringsplassene på UiS. Paviljong 9 er merket med ”særskilt tillatelse”-symbolet, og SmiS’ reporter har ingenting som ligner på en parkeringstillatelse. Det får bære eller briste.

Det er opp til Fylkestinget hvor mye de eventuelt vil bevilge for å forbedre kollektivtilbudet rundt Ullandhaug, og UiS har ikke direkte påvirkning på akkurat dette. Likevel er Boyesen klar for å ta opp kampen.

– Fremkommelighet er et generelt problem for UiS-studentene, og det tar vi på alvor. Vi ønsker å samarbeide med regionen for å finne løsninger på problemet, og kommer nok til å gjøre det vi kan for å sette dette på dagsorden. Vi er villige til å diskutere løsninger, sier Boyesen.

Kartet over parkeringsplasser på side fem i avisa er feil. De to fargene skulle ha vært byttet om. SmiS beklager dette.

Parkering på UiS

  • Om lag 1500 parkeringsplasser, fordelt på studenter og ansatte.
  • Du kan parkere ved Kjell Arholms hus, Paviljong 9, SiS sportssenter (maks. to timer) SiS bolig Campus Ullandhaug, Kjølv Egelands hus, Studentenes hus og Hulda Garborgs hus.
  • Stavanger Parkering kontrollerer universitetsområdet, og fokuserer på å sjekke biler som er parkert slik at de er til hindring for andre.
  • Stavanger Parkering er et kommunalt foretak, heleid av Stavanger kommune.

Regler ved timebestemt parkering

  • Parkeringsvaktene sjekker hvordan alle fire hjulene og ventilene står, før de tar bilde av disse.
  • To timer seinere går parkeringsvakten tilbake for å sjekke om stillingen på hjul og ventiler er den samme. Dersom bilen har blitt kjørt i mellomtiden, vil stillingen ikke være den samme.
  • Det står i regelverket at plassen skal frigjøres etter to timer, og dermed holder det ikke å rygge ut, for så å kjøre tilbake på samme plass.
  • Poenget med timeregulert parkering er å få i gang rullering, slik at alle som har behov for det skal få mulighet til å parkere der.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here