Nye studentboliger til Bjergsted

0

Dersom ting går som planlagt, kan Bjergsted snart lokke med sine egne studentboliger. Håpet er å kunne skape en universitetsfølelse også i sentrum.

Av: Vilde Mebust Erichsen (tekst) & Lars André Dahl (foto)

POSITIV: UiS-student, Lage Nøst, ønsker gjerne å flytte inn i de påtenkte studentboligene i Rosenberggata.

«Sture Student» ønsker å bo sentrumsnært. SiS bolig vil gjøre noe med mangelen på studentboliger i midten av Stavanger, og skal derfor bygge i Rosenberggaten, like ovenfor Bjergsted hvor Universitet i Stavanger (UiS) sitt institutt for musikk og dans holder til.

– Målet er mellom 100 og 120 senger, både hybler, par- og familieleiligheter, forteller Øyvind Lorentzen, daglig leder for Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) bolig.

I disse dager pågår det en arkitektkonkurranse for å finne løsninger på boligene, både funksjonelt og hvordan de skal se ut. Juryen består av representanter fra SiS bolig, kommunen, eksterne arkitekter og en student fra Bjergsted. Lorentzen påpeker at nyskapende og miljøvennlige studentboliger skal være ambisjonen, men at alt avhenger av resultatene av konkurransen.

Positivt for Bjergsted-studenter
Lage Nøst går første året ved Bjergsted, og tar en bachelorgrad i jazz. Han mener nye studentboliger nær skolen vil være positivt for mange.

– Mange av studentene på Bjergsted er avhengige av nærhet til lokalene på skolen for å kunne øve. Det hadde derfor vært kjempegreit hvis studentene her bare kunne spasere en kort vei for å komme til øvingslokalene, sier Nøst.

Øyvind Lorentzen påpeker likevel at de nye studentboligene ikke vil gi studentene ved Bjergsted førsterett på hyblene.

– Her kan hvem som helst få rom, enten du studerer på Ullandhaug, Bjergsted eller ved BI. Slik er det også ved de andre studentboligene våre, sier Lorentzen.

Det er veldig viktig for Stavanger kommune at vi gjør byen attraktiv for ungdom å komme til. – Lise Muurholm Storås, sjefsarkitekt i Stavanger kommune.

Mangel på universitetsfølelse
I dag har SiS 875 boligenheter fordelt på Ullandhaug, Mariero, Madlakrossen, Sandal, Mosvangen, Misjonshøyskolen og Stavanger sentrum. De to sistnevnte ligger i sentrum. Nøst savner fremdeles en universitetsfølelse i byen.

– Det er ganske fint oppe på Ullandhaug. Hvis de kunne fått til noe av det samme på Bjergsted ville det vært en måte å forene de to studiestedene, som egentlig er det samme universitetet. Den følelsen får man ikke helt på Bjergsted nå, sier Lage.

Viktig for Stavanger som studentby
Ifølge en oversikt fra Kunnskapsdepartementet er studentboligdekningen i Stavanger betydelig lavere enn gjennomsnittet for de andre universitetsbyene i landet. Sjefsarkitekt i Stavanger kommune, Lise Muurholm Storås, mener det er viktig at de som kommer til byen kan få et botilbud som er tilpasset deres situasjon, slik at de slipper å gå ut i et boligmarked med høye leiepriser. Hun ser positivt på at det nå skal bygges flere sentrumsnære studentboliger.

– Det er veldig viktig for Stavanger kommune at vi gjør byen attraktiv for ungdom å komme til, både når det gjelder å utvikle et studentmiljø på Ullandhaug, men samtidig et levende universitetsmiljø i sentrum, sier Storås. Foreløpig har ikke de nye studentboligene fått pengestøtte av kommunen.

– Vi håper at de nye boligene kan stå klare til høsten 2013, men et mer realistisk mål vil nok være et år senere, sier Lorentzen.

«Bjergsted-visjonen»

  • «Det kunstfaglige campuset».
  • Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og flere andre kulturaktører.
  • Skal skape et unikt kulturtilbud for befolkningen.
  • UiS sitt institutt for musikk og dans holder til på Bjergsted.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here