– Må forvente økte lønnskostnader

0

En av hovedlinjene i Bofu-prosessen er at en større andel av utgiftene til UiS skal gå til driftskostnader i stedet for lønn. Likevel understrekte universitetsdirektøren på styremøtet i dag at UiS må forvente at lønnskostnadene øker, da aktiviteten på universitetet også øker.

Av: Trine Barka Højmark (tekst & foto)

ØKTE LØNNSKOSTNADER: Universitetsdirektør Per Ramvi mener det er naturlig at lønnskostnadene øker så lenge aktiviteten øker. Her er han med rektor Aslaug Mikkelsen på et tidligere styremøte.

På styremøtet til Universitetet i Stavanger (UiS) 9. juni ble det stilt spørsmål om hvorfor lønnskostnadene har fått så mye oppmerksomhet.
– Vi hører mye om at lønnskostnadene driver budsjettet. Vi problematiserer lønn for mye, akkurat som om vi kan gjøre noe med det. Vi jobber jo for mer kompetanse på UiS, og da vil også lønnskostnadene øke, sa styrerepresentant Aud B. Sæbø til styret.

Balansert omstilling for utvikling (Bofu) er en omstillingsprosess for tidsrommet 2010 til 2012. Målet med Bofu er å frigjøre lønnskostnader til å bruke på drift. Styret så at lønnskostnadene utgjorde en stadig større del av utgiftene til UiS, og innførte derfor Bofu.

Forventer økning
I første året av Bofu-prosessen hadde lønnskostnadene en økning på 3,4 prosent fra 2009. I første tertial i 2011 har lønnskostnadene økt med ytterligere 3 prosent siden samme periode i fjor. Samtidig ser økonomien til UiS svært bra ut, og totalt sett gikk universitetet med 6,9 millioner i pluss i 1. tertial. Universitetsdirektør Per Ramvi mener man må forvente at lønnskostnadene øker, så lenge aktiviteten på UiS øker.

– Vi skal ha en oversikt over årsverkene, men Bofu er en omstillingsprosess – ikke et spareprogram. Jeg sier som jeg har sagt før at hvis det er mer aktivitet vil lønnskostnadene øke også, sa han til styret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here