Konting på eget ansvar

0

Nå må du selv melde deg opp til konteeksamen. UiS har gått bort i fra ordningen om at alle studenter automatisk blir oppmeldt til konteeksamen om de trekker seg eller stryker på den ordinære eksamenen.

Av: Trine Barka Højmark (tekst) & Roy Kenneth Sydnes Jacobsen (illustrasjonsfoto)

SELVKONTING: Fra i dag må du selv sørge for at du er oppmeldt til konteeksamen.

Tidligere kunne alle studenter som strøk, hadde gyldig fravær eller trakk seg under eksamen kun tenke på å lese til konteeksamenen. Nå må de imidlertid også huske å melde seg opp til konten. Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har nemlig vedtatt å endre forskriftene om eksamen som sier at studentene automatisk blir oppmeldt til førstkommende ny eller utsatt eksamen. Nå heter det at studentene har rett til å melde seg opp til førstkommende ny eller utsatt eksamen – innen fastsatt frister. Det betyr at alle studenter må være påpasselige om de ikke vil ta hele faget om igjen.

– Jeg vil bare poengtere at det er viktig at denne informasjonen når ut til studentene. De må få vite at de aktiv må melde seg opp til konten, sa Kath-Mari S. Hansen under styremøtet.

Viktig med informasjon
De endrede forskriftene trådde i kraft i dag, 9. juni, etter at vedtaket var fattet. Hansen påpekte derimot at studentene som hadde eksamen nå trolig ikke ville få med seg denne endringen. Dette hadde universitetsdirektør Per Ramvi forståelse for og skulle sørge for at endringene ikke fikk en tilbakevirkende kraft på de som hadde eksamen nå. Også StudentOrganisasjonen (StOr) la vekt på informasjonsbiten i sin høringsuttalelse:

«StOr vil presisere at det bør opplyses svært godt om at det nå vil være opp til studenten selv å melde seg opp til ny eller utsatt eksamen. Vi har sett tidligere at forandringene i praksis rundt kontinuasjonseksamen kan ta svært lang tid å få innarbeidet blant studentene.»

Upraktisk automatikk
I vurdering av forskriftsendringen la universitetsdirektøren vekt på at den automatiske oppmeldingen har vist seg å være upraktisk. Dette på grunn av at flere studenter har blitt oppmeldt uten at de er klar over det. Når de da ikke møter opp på eksamensdagen betraktes dette som et forsøk. En student ved UiS har rett til tre forsøk på å bestå eksamen i ett fag.

«Som en følge av langt flere oppmeldte studenter enn det som faktisk har møtt, har universitetet hatt kostnader til flere eksamensvakter enn nødvendig. Det er derfor ønskelig at studenter som skal avlegge ny/utsatt eksamen selv må melde seg opp til eksamen.», står det i saksdokumentene til styret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here