UiS fortsetter å gå i pluss

0

Universitetet i Stavanger har et overskudd på 6,9 millioner fra 1. tertial i 2011. I samme periode i fjor hadde UiS 2,4 millioner i minus. Andelen lønnskostnader og antall årsverk har likevel ikke gått noe særlig ned.

Av: Trine Barka Højmark (tekst)

MÅ HOLDE TRYKKET OPPE: Universitetsdirekør Per Ramvi. Foto: Torbjørn Kolstø

Etter underskuddet på 11 millioner i 2009 innførte Universitetet i Stavanger (UiS) Balansert omstilling for utvikling (Bofu) for å få mer kontroll over økonomien. Målet med Bofu-prosessen er å frigjøre lønnskostnader til å bruke på drift. En konsekvens av dette var blant annet å kutte flere årsverk. Tiltakene førte til at UiS gikk med 20 millioner i overskudd i 2010, og nå viser regnskapet for 1. tertial i 2011 også en pluss på 6,9 millioner.

«UiS har som ledd i Bofu-prosessen fått en bedret kontroll med lønnsveksten og utviklingen i antall årsverk samtidig som det parallelt legges opp til videre utvikling og vekst», står det i sakspapirene til styremøtet 9. juni.

Lønningene fortsatt høye
Likevel viser tallene at lønningene fremdeles spiser opp inntektene til UiS. Universitetet hadde en økning i lønnskostnader på 3 prosent fra 1. tertial i år sett i forhold til 1. tertial i fjor.

«Lønnskostnader målt mot driftsinntekter indikerer imidlertid fortsatt at en betydelig andel av universitetetsinntekter bindes opp mot lønn og sosiale kostnader», står det i saksfremlegget til styret.

67 prosent av utgiftene til UiS gikk i 1. tertial til lønninger og sosiale kostnader. Universitetsdirektør Per Ramvi understreker i sakspapirene at det må holdes jevnt trykk på gjennomføringen av Bofu-planene om UiS skal kunne opprettholde ønsket og nødvendig fremdrift.

Årsverk på samme nivå
Når det gjelder antall årsverk har man heller ikke her sett den nedgangen man skulle ønsket. UiS-styret har vedtatt å kutte 50 årsverk innen 2013. Men i 1. tertial i år ligger antall årsverk på samme nivå som i fjor. Det er likevel 13,7 årsverk lavere enn gjennomsnittet i 2009, da Bofu-prosessen ble innført.

Universitetsdirektøren mener, ifølge sakspapirene, at UiS har fått en nødvendig progresjon i nedbygging og omprioritering i årsverk, men at utvikling må følges nøye. Det er gått ut en ny runde med frivillige sluttordninger, som han håper kan bidra til en positiv utvikling.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here