Ingen støtte fra KD

0

Universitets- og høgskolerådet er bekymret for den enorme økningen av internasjonale søkere til høyere utdanning i Norge. De søkte derfor Kunnskapsdepartementet om penger til en kartlegging, men fikk ikke napp.

Av: Trine Barka Højmark (tekst & foto)

LANGE KØER: Her registrerer de 300 internasjonale søkerne som kom gjennom nåløyet i fjor, seg som studenter ved Universitetet i Stavanger.

Tidligere i år har SmiS skrevet om at Norge nå står igjen som eneste land i Europa som tilbyr gratis utdanning. Dette har ført til en søkerstorm fra utlandet til universitetene og høyskolene i Norge. I fjor mottok Universitetet i Stavanger (UiS) hele 5 000 søknader til kun 300 studieplasser. Dette skapte et stort press på saksbehandlerne.

– Utfordringene er knyttet til økt arbeidsmengde, samtidig som det krever tid og kompetanse når det kommer flere tusen søknader. De som behandler dem må finne ut om det er doble søknader, om de er verifiserbare, om det er gjengangere og så videre, sier Olgunn Ransedokken, prorektor ved Høgskolen i Akerhus og leder i Utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR) til Universitetsavisa.

Midler til kartlegging
På bakgrunn av dette ønsket hun sammen med UHR å kartlegge hvordan situasjon faktisk forholdt seg, og ikke bare anta hvordan det var. UHR søkte om omlag en million kroner i støtte fra Kunnskapsdepartementet (KD) for å gjennomføre denne kartleggingen. Dette fikk de avslag på, noe Ransedokken ikke er fornøyd med.

– Skuffet er kanskje ikke riktig ord, men vi hadde håpet på disse midlene. Nå må vi forholde oss til at de ikke kom. KD prioriterer med de midlene de har til rådighet de også, sier hun til Universitetsavisa.

Vurderer søknadsbegyr
SmiS skrev tidligere i vår at noen av forslagene for å få kontroll over den uoverkommelige bunken med søknader har vært å innføre søknadsgebyr for de internasjonale søkerne eller ha et felles samordna opptak for disse. Per i dag må hver utdanningsinstitusjon selv behandle alle søknadene sine. Mange av søknadene blir sendt til flere institusjoner samtidig og bli derfor behandlet opptil flere ganger.

– Det er et problem at utenlandske søkere sender en søknad til alle institusjonene, slik at det blir en slags masseproduksjon i søknader, sa prorektor ved UiS, Egil Gabrielsen, til SmiS tidligere i år.

En base med kompetanse
Ransedokken har en annen løsning til den økende mengden av utenlandske søknader. Hun ser for seg en kompetansebase, som består av folk som kan vurdere dokumentasjon, sikkerhet og originalitet i dokumentene som kommer inn.

– Men først må vi finne ut hva sektoren ønsker, og komme frem til en nasjonal enighet om hva vi vil, sier Ransedokken til Universitetsavisa.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here