Stå samlet for studentene

1

I 2006 begynte planlegging av Studentenes hus, slik vi kjenner det i dag. Det skulle bli en lang og knudrete prosess før ideen ble en realitet. Først i år kan vi begynne å se at veggene kommer på plass. Fire årganger av ledere i StudentOrganisasjonen (StOr) har siden 2007 jobbet tett opp mot ledelsen ved Universitetet i Stavanger (UiS), for at huset skulle bli akkurat slik studentene ønsket det. Det startet med store drømmer om takterrasse, frisør, butikk, bar og hele tre etasjer med plass til studentorganisasjoner. Det er imidlertid ikke alltid penger til drømmene, og etter forhandlinger og reforhandlinger, får studentene nå to etasjer med kafé, rom til 20 studentorganisasjoner og et festlokale. På dette tidspunktet var studentene så klare for at huset endelig ble bygd, at de i bunn og grunn sa seg fornøyde med slik det til slutt hadde blitt.

Dette var før én engasjert sjel påpekte en vesentlig mangel med et hus som skal skape liv på campus. Det burde jo være en kro der! På de andre store universitetene i landet finner vi flere liknende barer i kjellerne på byggene. Her samles studentene etter endt lesing for å ta seg en pause fra pensumbøkene og bli bedre kjent med sine medstudenter. Det skaper liv og en større tilhørighet til universitetet og dets område. At vi i Stavanger, som faktisk har et samlet campus, ikke har noe samlingspunkt for studentene på kveldstid er merkverdig. Studentene i Stavanger har et like stort ønske om å få noe mer enn kunnskap ut av studietiden som studentene i Oslo. I Stavanger har vi riktignok studentersamfundet Folken som kan samle oss på kveldstid, men det gir ikke den samme tilhørigheten til universitetet og området rundt det. Når det i tillegg om kort tid vil bo over 400 studenter på campus, trenger vi noe som kan holde dem på området utenom studiene.

BI Stavanger har allerede sin egen studentkro. Den er riktignok åpen for alle studentene i Stavanger, men har bidratt til et sterkt gruppemiljø for studentene på business-skolen. Kroen fylles opp hver torsdag, og har ofte et overordnet tema som en stemningssetter. Tenk om det på UiS kunne vært like mye liv hver torsdag? Hva kunne så denne ene engasjerte sjelen gjøre for at studentene på UiS skulle få et ordentlig samlingspunkt på campus? Hvordan kan én student påvirke UiS-ledelsen og Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)? Svaret er selvsagt en kampanje, rettere sagt en underskriftskampanje. Men i vår teknologiske verden trenger man ikke å gå fra dør til dør får å få folk til å skrive under på at de er engasjerte for noe. En facebook-gruppe ble opprettet, med en oppfordring til å bli med hvis du var for en studentkro i Studentenes hus. Omlag 1 500 personer har til nå trykket ja.

En studentkro skaper liv og en større tilhørighet til universitetet og dets område. At vi i Stavanger, som faktisk har et samlet campus, ikke har noe samlingspunkt for studentene på kveldstid er merkverdig.

Facebook er vår tids underskriftskampanje, kanskje litt enklere enn å signere svart på hvitt, og hakket mer uhøytidelig. Men like fullt har det påvirkningskraft. Det finnes utallige eksempler på produkter som har blitt gjeninnført, vedtak som har endret seg eller bare debatter som har rast etter at mange nok har sluttet seg til en facebook-gruppe. Det funket også denne gangen, og ga Magnus Meisal en ekstra støtte i ryggen da han banket på døra til UiS og SiS. Alle parter var enige om at en studentkro var en god idé, og alle parter ville gjerne gjøre en ekstra innsats for at det skulle komme på plass før studentene inntar campus i august. Etter all sannsynlighet vil nå studentene få en kro på universitetsområdet.

Det lønner seg å engasjere seg. Du har nok hørt denne frasen før, men engasjement og debatt er nødvendig for å få gjennomslag for det du ønsker. Studentene er en stor masse, og jo flere av den massen som samles om ett mål, jo større sjanse har massen for å få til det den vil. Det har vist seg at det funker, og UiS-studentene bør utnytte denne makten oftere. UiS har 8 000 studenter og sammen kan de ha større påvirkningskraft enn du kanskje tror.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here