Historisk overskudd for Folken

0

Aldri før har tallene i regnskapet til Studentersamfunnet Folken sett bedre ut. Med et overskudd på over 200 000 kroner bare i mars måned, kan Folken-styret vente lysere tider.

Av: Hanna Huglen Revheim (tekst & foto)

UVANLIG PLUSS: Etter mange røde tall er styreleder i Folken, Morten Hagen Tveit, fornøyd med at pilene endelig peker oppover i regnskapet til studentersamfunnet.

I løpet av de siste årene har Studentsamfunnet Folken slitt med en dårlig økonomi, preget av underskudd og lave besøkstall. Men nå ser det ut som om denne trenden er i ferd med å snu. Årsoppgjøret for i fjor gikk i pluss, og i månedsoppgjøret for mars gikk Studentsamfunnet i overskudd på 201 475. Ifølge leder i Folken-styret, Morten Hagen Tveit, er resultatet historisk.
– Det er jo klart at vi ikke bare setter oss ned og er fornøyde med overskuddet. Det må bli bedre fremover, uansett. Nå har vi rundet halvparten av hva det totale overskuddet var i fjor, som var på litt over 300 000 kr. Men det er jo klart at det går mye opp og ned, sier Hagen Tveit.
Han sikter til at noen måneder har lavere omsetning enn andre, og at dette vil påvirke det endelige resultatet for 2011. Hvorfor det har gått så dårlig med Studentsamfunnet Folkens økonomi de siste årene har styrelederen ikke har et godt svar på.

Vil fortsette trenden
Hagen Tveit er nyvalgt styreleder i Folken. Han forteller at styret har flere planer for hvordan Studentsamfunnet skal formes fremover. I og med at de akkurat har blitt skrevet ned på papiret vil han ikke røpe så mye om dem.
– Det jeg kan si er at vi ønsker å åpne mer opp for at ulike studentorganisasjoner skal få ha arrangementer for alle studentene i Stavanger. Det er viktig å fylle huset med aktiviteter, og ikke bare gjester. Det er jo det vi studenter skal gjøre, både arrangere og delta. Dessuten er slik aktivitet mer interessant enn øl og besøkstall. Med gode aktiviteter kan vi få til mye og ha det fint her, sier han.

Takket være Ugå?
Overskuddet det er snakk om kommer altså fra mars. Tidigere har Studentsamfunnet blitt kritisert for høye ølpriser, og at det er disse som redder budsjettet. Men i mars huset også Studentsamfunnet flere arrangementer under Ugå, og ifølge Hagen Tveit har studentfestivalen hatt sitt å si for overskuddet. Samtidig peker han på at det også er en generell økning i bruken av huset.
– Studentene har kjøpt mange øl og gått på mange konserter. Det er nok et samspill mellom disse to som ligger bak det store plusset, og kjenner jeg økonomien til Folken rett er det nok uheldigvis ølen som er en stor bidragsyter til overskuddet. Men alt i alt så er det jo positivt, i og med at det betyr at folk bruker huset, sier Hagen Tveit.

Det er jo klart at vi ikke bare setter oss ned og er fornøyde med overskuddet. Det må bli bedre fremover, uansett. – Morten Hagen Tveit, styreleder i Folken.

Mer penger – nye tider?
Med mer penger er det mulig å åpne opp for nye muligheter. Studentsamfunnet Folken har eksistert siden 1988, og huset i seg selv er enda eldre. Fra 1930-tallet til 1987 ble huset blant annet brukt som kino. Mange års bruk blir til mange års slitasje, og i 2007 ble det lagt frem nye planer for oppussing av bygget. Hagen Tveit sier at det ikke er utenkelig at en del av pengene går til restaurering, men styret har også andre planer for pengene
– En del av overskuddet kommer nok til å gå til kulturfolken (en pott som deles ut til studentideer red. anm.). Ellers kommer nok resten til å gå til utredning av huset. Uansett er det litt vanskelig å si hva et eventuelt overskudd skal brukes til, for det kan jo ennå komme negative måneder, sier styrelederen.

Bedre enn tallene
Ugå var ikke det eneste som skjedde i studentbyen Stavanger i mars. En annen sak som fikk mye, om enn mer negativ, oppmerksomheten var resultatene fra brukerundersøkelsen til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). I undersøkelsen ble blant annet studentene spurt hvor ofte de besøkte Folken. Kun 2 prosent svarte at de var der flere ganger i uken, 24 prosent var aldri innom studentersamfunnet og hele 60 prosent gikk der kun unntaksvis. Hagen Tveit sier at han ikke er uenig i resultatene, men at utgangspunktet nok er bedre enn det undersøkelsen viste.
– Stavanger er på et brytningspunkt nå, hvor studentene tar mer tak. Det er opp til studentene å vise hva de mener at studenthuset og byen skal være fremover. Det er klart at engasjementet blant studentene øker, sier han.
Det kommer til å bli sommerstengt på Studentsamfunnet i månedene fremover. Men ifølge Hagen Tveit blir det ikke fullstendig stopp for de mest ihuga Folken-gjengerne.
– Folk skal ikke se vekk ifra at Studentsamfunnet kan komme til å være åpent et par helger i sommer, for de som ikke klarer seg uten, sier Hagen Tveit.
SmiS har ikke lykkes i å få tak i Folken-leder Tone Christoffersen for kommentar. Ingen andre i Folken-styret eller administrasjonen har sagt seg villige til å kommentere saken.

* Morten Hagen Tveit bidrar regelmessig i SmiS Radio.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here