Frykter nedleggelse av kulturstudier

0

Laber interesse for kunst- og kulturstudier ved Universitetet i Stavanger og personalmangel er to av flere faktorer som gjør at studiet nå lider. – Forsvinner studiet er det et kjempetap for regionen, mener kulturstudent.

Av: Hanne Høyland (tekst & foto)

BEKYMRET: Kulturstudentene Njord A. Solberg og Hilde K.L. Dubland er bekymret for kunst- og kulturstudienes fremtid.

Flere forelesere som går av med pensjon, er en av årsakene til at kunst- og kulturstudiene ved Universitetet i Stavanger (UiS) nå lider. Personalsituasjonen gjør at UiS nå velger å legge ned årsstudiet i kunsthistorie og vil stoppe inntaket til bachelorgraden i kunst- og kulturstudier. Kulturstudentene Njord A. Solberg og Hilde K.L. Dubland synes ikke noe om utviklingen. De frykter at et nullinntak på kunst- og kulturbacheloren kan føre til en fremtidig nedleggelse av studiet. Studentene mener dette vil få alvorlige konsekvenser for Stavanger som kulturby.
– Det virker som om UiS har valgt bort de spennende emnene til fordel for mer traust og sikker undervisning, påpeker Dubland.

Personalsituasjonen ødelegger
Gunnar Siqveland, instituttleder for institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, bekrefter at årsstudiet i kunsthistorie legges ned og at bachelorprogrammet skal ta ett års pause.
– Hovedgrunnen til at det ikke er opptak til kunst- og kulturstudier i år, er personalsituasjonen vi er i. Det er flere som går av med pensjon og slutter av forskjellige årsaker. Vi har ikke lykkes i å rekruttere nok folk til å fortsette med studiet til høsten, sier han.

Synkende søkertall
Det ligger også økonomiske grunner bak nedleggelsen. I år har fakultetet valgt å åpne for inntak til master i stedet for bachelor, mens det i fjor var omvendt. Det er ikke nok ressurser til begge deler. Interessen for studiet har heller ikke vært overveldende. Med et stadig synkende søkertall må organiseringen av studiet vurderes nøye, forklarer Siqveland. Han ser på det kommende året som et tenkeår.
– Kulturstudier blir det, men i hvilken form vet jeg ikke, sier han.
Solberg og Dubland tror at de dårlige søkertallene skyldes at studiet ikke er godt nok slik det er i dag.

Universitetet blir snevrere og snevrere. Først fjernet de språkfagene, og nå kutter de i kulturstudiene. – Njord A. Solberg, kulturstudent.

– UiS trenger mangfold
Kulturstudentene selv er lei av at det stadig satses på fag som ingeniørfag, økonomifag og rettsvitenskap.
– Universitetet blir snevrere og snevrere. Først fjernet de språkfagene, og nå kutter de i kulturstudiene. Snart kan du virkelig kalle en spade for en spade og en høyskole for en høyskole, sier Solberg frustrert.
Solberg og Dubland er begge enige i at et universitet trenger mangfold.

Omorganisering
Kunst- og kulturstudier har vært under omorganisering de siste årene. Da Solberg og Dubland startet på sin bachelorgrad, var årsstudiet i kunsthistorie en del av graden. Slik er det ikke i dag. Dette forklarer Siqveland som en av årsakene til nedleggelsen av årsstudiet.
– Studiet ligger litt på sidelinjen av det fakultetet skal representere. Derfor ble det naturlig å fjerne kunsthistorie, sier han.
Omorganiseringen har også ført til at det har blitt obligatorisk med en del av de fagene som før var valgfag. Det har etter hvert blitt bakt inn mer sosiologiske fag. Studentene tror at det beste for studiet hadde vært om det ble brukt ressurser på å hente inn interessante forelesere til UiS, noe de er klar over at vil koste penger.
– Dette pauseåret kan komme til studiets fordel, om ledelsen utvikler et bedre kulturstudium til kommende studenter, sier kulturstudentene.

PAUSEÅR: Instituttleder for IMKS Gunnar Siqveland ser nullopptaket på kulturstudiene til høsten som et tenkeår.

Stavangerkulturen preges
Studenter med kompetanse fra kunst- og kulturstudier mener selv at de har en viktig funksjon i samfunnet. De er ikke kunstnere etter endt studium, men de er kunstkjennere. Med denne kunnskapen kan de styre kulturmiljøet med administrativ og kulturell kjennskap. I Stavanger finnes flere kulturtilbud som i dag styres av mennesker med denne kompetansen.
– Det finnes mange kunstnere som får tusenvis av kroner i skattesmell fordi de ikke kan den administrative delen av jobben sin. Det er her vi kommer inn, sier Solberg.

Viktig for kulturbyen
Videre henviser Solberg til en rekke viktige mennesker innen kulturmiljøet i Stavanger med bachelor i kunst og kultur fra UiS. Randi Øglænd var kunstnerisk leder under Lillehammer i 1994. Nå jobber hun som daglig leder på Kino Kino. Tidligere Folken-leder Pernille Kaldestad har oppnådd mye med sin kompetanse. Nå jobber hun på Rogaland Teater som informasjonssjef. Nåværende Folken-leder Tone Christoffersen har tidligere vært ansvarlig for Maijazz-festivalen. Tou Scene er startet av folk fra kunst- og kulturstudiet. Dette er bare noen eksempler på hva personer med bakgrunn fra kulturstudiene har tilført byen så langt.

Kulturstudier blir det, men i hvilken form vet jeg ikke. – Gunnar Siqveland, instituttleder for IMKS.

Usikker fremtid
Solberg og Dubland mener at kulturlivet i Stavanger vil påvirkes dersom studiet ikke ivaretas.
– Det vil kanskje ikke merkes de første årene, men gi det ti år fram i tid. Da vil Stavanger-regionen merke det, sier Solberg.
Stavanger kommune satser tungt på at barn og unge skal ha et godt kulturtilbud. Muligens vil heller ikke bare Stavanger bli preget. Småsteder rundt Stavanger kan også ha behov for mennesker med deres kunnskap, påpeker Dubland.
– Hvis studiet forsvinner helt, ville dette vært et kjempetap for regionen, sier hun.

Kan modernisere
Mange av studiene som UiS i dag tilbyr, er studier som gir økonomisk sikkerhet. Solberg og Dubland mener at det her er lettere å se profitt etter endte studier, enn etter de kulturelle studiene. Her mener studentene at det er viktig å se hva deres kunnskap kan gi i andre former. Et fargerikt kulturliv kan trekke mange mennesker til området og være med på å modernisere Stavanger. Nå håper Dubland og Solberg at pauseåret tas på alvor og at studiet kommer tilbake bedre enn noensinne.
– Det er vanskelig å måle kultur i penger, sier Dubland.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here