Trolig studentkro på campus

3

Studentenes hus skulle etter planen huse en SiS kafé, men ingen studentkro. Etter iherdig studentengasjement ser det ut til at det kan bli livlige kvelder på campus neste år likevel.

Av: Pål Karstensen & Stian Skjerping (foto)

STORFORNØYD: Magnus Meisal har vært hoveddrivkraften bak studentengasjementet. Her er han på vei til en temafest utenfor campus. Håpet hans er at studentene nå også skal kunne arrangere temafester i det nye Studentenes hus.

Etter mye om og men, utallige møter og lang behandlingstid skal Studentenes hus snart stå klar. Dermed får studentene sitt eget samlingspunkt på campus også på kveldstid, men i den opprinnelige tegningen av huset var det ikke tegnet inn en kro. Det var kun tegnet inn en ny bokkafé. Takket være studentinitiativ ser det nå ut til å bli studentkro på campus likevel.
– Det meste er egentlig i boks nå, spesielt etter at studentparlamentet støttet ideen. Både SiS og UiS har vært veldig behjelpelige og positive, og jeg kan ikke se så mange skjær i sjøen som kan velte dette nå, forteller hovedinitiativtaker Magnus Meisal til SmiS.

Tok saken i egne hender
Meisal er leder for Start UiS og har sammen med sine medlemmer drevet hardt lobbyarbeid for at Universitetet i Stavanger (UiS) skal få sin egen kro, på lik linje med den BI har.
– Studentene på UiS trenger et samlingssted på campus på kveldstid, slik som BI og alle andre universiteter har. Med Studentenes hus kan vi få til dette, men da trenger vi en studentkro og ikke enda en kafé, sier Meisal.
Derfor tok han saken i egne hender, og kontaktet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) og UiS med tanke på å få inn en bar. Meisal opprettet også en facebook-gruppe, som nå teller like under 1 500 medlemmer, og la frem et forslag for Studentparlamentet.
– Nå ser det virkelig lyst ut for bar på campus. SiS og UiS er kjempepositive og arbeidet har gått som en drøm, skrev Meisal på eventen like før SmiS gikk i trykken.

Det meste er egentlig i boks, både SiS og UiS har vært behjelpelige og positive, og jeg kan ikke se så mange skjær i sjøen som kan velte dette nå. – Magnus Meisal, hovedinitiativtaker.

For studenter av studenter
Baren, som skal ligge i aktivitetsrommet på nordsiden av Studentenes hus, får ifølge de nåværende planene rom til å huse opptil 30 studenter i lukkede arrangement. Det blir plass til over 100 hvis man tar i bruk hele bruksarealet.
– Vi har fått til en veldig god plassering, slik at vi kan ta i bruk både innendørs og utendørs fasiliteter. Vi har vært i møter med Gaffel & Karaffel med tanke på inventar, og vi har vært i møte med både Ringnes og Lervig med tanke på drikkevarer. Det er vanlig at leverandørene stiller med kjøleskap og utstyr, og så skal vi stille med folk, opplyser Meisal.
Den nye baren kommer til å være drevet av studentene for studentene, og åpningstidene blir i stor grad styrt av tilbud og etterspørsel skal vi tro hovedinitiativtakeren selv.
– Det er opprettet en studentorganisasjon som skal stå for driftingen og ha bevillingen, og i første rekke planlegger vi å ha åpent torsdag og kanskje fredag. I tillegg er dette ideelt for studentorganisasjoner som vil ha lukkede arrangementer på lørdager, men dette er noe vi må diskutere videre med SiS, da de har bevillingen på dagtid, forklarer Meisal.

Ikke bestemt åpningstid
Daglig leder i SiS Kafé, Arve Kristiansen, er positive til forslaget og synes det er et strålende studentinitiativ som nå har kommet på bordet.
– Vi har hatt en god dialog med Magnus (Meisal red. anm.), StOr (StudentOrganisasjonen red. anm) og UiS om dette, og ønsker forslaget velkommen. Jeg tror det vil være positivt for Studentenes hus, og synes det er kjempefint at studentene kommer med forslag til hva huset skal inneholde, sier Kristiansen.
Da det er SiS Kafé som kommer til å ha skjenkebevilling på dagtid, kan ikke studentkroa åpne før SiS sin kafé har stengt.
– Vi planlegger å ha en kaffebar med utvidet mattilbud, som likner bokkafeen i Kjølv Egelands hus. Åpningstidene vil trolig også bli noe av det samme, men det er ikke helt bestemt ennå da det skal opp til behandling i styret først, forteller Kristiansen.

Jeg tror dette vil være positivt for Studentenes hus, og synes det er kjempefint at studentene kommer med forslag om hva huset skal inneholde. – Arve Kristiansen, daglig leder i SiS kafé.

Storfornøyd
Kristiansen tror ikke det blir noe problem med to bokkafeer på campus, og tror tilbudene de har utfyller hverandre.
– Jeg tror det er et marked for én bokkafé til på andre siden av campus, da det helt sikkert er nok studenter til å fylle begge to. Hvis vi får på plass den nye baren tror jeg det blir kjempebra, og vi er inne i et godt driv nå, så det skal nok gå, sier Kristiansen.
I tillegg til de 1 453 tilhengerne på facebook-siden, har studentkroa også fått mange tilhengere ellers i UiS-systemet. Både universitetsdirektør Per Ramvi og SiS synes forslaget høres bra ut, og StOr er også veldig fornøyd med initiativet som har kommet.
– Dette vil forhåpentligvis bety at vi får et mer levende campus også på kveldstid. Både med SiS sine utvidede åpningstider, men særlig med en studentkro på campus som det når ser ut til å bli, forteller nestleder i StOr, Morten Rønne.

Navnekonkurranse
En av de få tingene som gjenstår nå er å gi studentkroa et navn, og Meisal oppfordrer studentene til å komme med forslag på facebook-siden.
– Nå trenger vi snart bare et navn på baren, og det bør jo komme fra studentene selv, sier Meisal.
Allerede har det kommet inn et par forslag, og det er godt mulig at baren kan bli hetende enten; «Studentkroen i Stavanger (SKIS)» eller «Bar etparøl».

Student-kro på campus

• Studentenes hus, som skal stå ferdig til semesterstart høsten 2011, ble planlagt uten et eget område der studentene kunne drive en studentkro.
• Det var planlagt å bruke store deler av første etasje til en kafé, som likner Bokkafeen i Kjølv Egelands hus. I tillegg til et aktivitetsrom til studentene.
• Med en facebookgruppe på 1 500 medlemmer i ryggen begynte Magnus Meisal og en studentgruppe å forhandle om å få inn en studentkro i huset.
• Etter forhandlinger med SiS, UiS og StOr, ser det nå ut til at Studentenes hus skal få sin egen studentkro tilsvarende kroa BI har.
• Studentkroen skal ligge på nordsiden av bygget i aktivitetsrommet, og skal i første omgang være oppe på kveldstid torsdager og fredager.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here