Byggstudentene uten lærer

1

I ett år har UiS slitt med å erstatte stålkonstruksjons-foreleseren på bygg. Dette vårsemesteret har studentene vært nødt til å lære seg faget helt på egenhånd. – Uholdbart, mener fagansvarlig i StOr.

Av: Trine Barka Højmark & Kai Morten Bjorheim (foto)

STUDENTLÆRER: I år fikk byggingeniørstudent Anders Aadnøy ingen hjelp til faget «Stålkonstruksjoner 2». Han måtte være sin egen lærer.

Høsten 2010 fikk Rolf Jakobsen, foreleser i Stålkonstruksjoner 1 og 2 på bachelorgraden i bygg ved Universitetet i Stavanger (UiS), en ny jobb. Dessverre fant UiS ingen erstatter for ham, noe som førte til at byggingeniørstudentene på andre året plutselig stod uten foreleser. Til slutt bestemte Jakobsen seg for å fortsette et nytt semester som foreleser i Stål, i tillegg til sin nye 100 prosents stilling. Faget var reddet, men kun midlertidig. Før vårsemesteret tok fatt, var en ny foreleser på plass i stålkonstruksjoner. Han forsvant derimot etter et par uker, og igjen stod studentene uten foreleser.
– Byggstudentene fikk et valg. Enten kunne de ta «Vitenskapsteori og etikk», som egentlig er et tredjeårsfag og ta Stål tredje året. Eller så kunne de ta faget som selvstudium. Det var flest studenter som ønsket å bli ferdige med «Stålkonstruksjoner 2» i år. Vi gjorde derfor en innsats for å gjøre situasjonen bedre, og fikk ansatt en studentassistent og en ingeniør som hjalp til, forteller konstituert instituttleder for Institutt for konstruksjonteknikk og materialteknologi (IKM), Per Skjerpe.

– For dårlig
Det siste året har derfor byggingeniørstudentene på andre året vært sin egen lærer. Leder i Byggingeniørenes Forening (BIF), Anders Aadnøy, synes det er synd at et av de mest grunnleggende fagene byggstudentene har, ikke fungerer optimalt.
– Det sier litt om organisasjonen når en ikke klarer å finne noen som kan trå til på kort varsel. Dette er et fempoeng-fag som har undervisning tre ganger i uka, og er helt grunnleggende konstruksjonteknikk. Det er for dårlig. Dette er kompetanse en bør ha på huset, påpeker han.
Aadnøy mener UiS bør bruke mer krefter på å bygge opp et godt fagmiljø på bygg, slik at det kan bli en stabilitet blant foreleserne.
– Det er for mange nødløsninger og brannslukkinger her. Organisasjonen er for tynn i bemanningen, sier han.

SELVLÆRT ER VELLÆRT?: Dette semesteret har byggingeniørstudentene Jens Christian Vevatne og Anders Aadnøy måttet lære seg faget «Stålkonstruksjoner 2» på egenhånd.

Vi må jo bare stå på, alternativet blir å legge ned studiet, og det er ikke aktuelt. – Kim Sørensen, fagansvarlig i StOr.

– Gjorde vårt beste
Jakobsen som tidligere underviste i Stål, mener dette er et fag som ikke egner seg for lesing på egenhånd.
– Det er jo ikke greit. Dette er ikke et enkelt fag som du bare kan ta som selvstudium, sier han.
Instituttleder Skjerpe mener situasjonen ikke kunne ha blitt løst på noen annen måte i dette tilfellet.
– Det er en presset industri, og vi sliter med å få tak i kompetente folk. Vi ønsker å ansette folk med en doktorgrad, og det er det vanskelig å få tak i. Vi har gjort vårt beste, påpeker Skjerpe.
Han kan imidlertid fortelle at det nå har kommet en ny fast førsteamanuensis i bygg fra 1. august. Han vil forelese i «Stålkonstruksjoner 1» til høsten.

– Uholdbart situasjon
StudentOrganisasjon (StOr) har jobbet tett opp mot ledelsen på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (Teknat) angående denne saken, og har fulgt dem gjennom hele året. De har gjentatte ganger bedt dem ordne opp i situasjonen. Kim Sørensen, fagansvarlig i StOr, har også fått inntrykk av at hovedproblemet er å finne kompetente folk til stillingene. UiS klarer rett og slett ikke å konkurrere med næringslivet.
– Vi har heldigvis ikke sett liknende tilfeller til situasjonen på bygg. Der er det jo bare tragisk, det er studentene det går utover. Det er uholdbart at det ikke finnes lærer i et så fundamentalt fag, påpeker Sørensen.
Konstituert dekan ved Teknat, Tore Wiig, bekrefter at næringslivet er et hinder i rekrutteringen av ansatte til bygg.
– Det er problematisk å få tak i fagfolk på grunn av et hett byggemarked. Dette er et problem for institusjonene over hele landet. Det er ikke noe hyggelig, men vi gjør så godt vi kan for å ordne opp, sier Wiig.

Krever høy prioritet
Sørensen forteller at StOr har gitt klart uttrykk for hva de mener om saken overfor ledelsen, og at ledelsen selv er klinkende klar over problemet.
– UiS har jobbet på spreng for å få på plass nye folk, sier han.
Leder i StOr, Daniel Haug Nystad, er enig med Sørensen, og mener utfallet har vært tragisk for byggstudentene.
– Det er utrolig uheldig for studentene at det ble slik. Dette er en sak UiS må ta alvorlig og finne en løsning på. Vi har forståelse for at det er problematisk, men det må være høyest på prioriteringslisten, konstaterte Haug Nystad før det ble avklart at en ny foreleser var på plass til neste år.

Det er jo ikke greit. Det er ikke et enkelt fag som du bare kan ta som selvstudium. – Rolf Jakobsen, tidligere foreleser i stålkonstruksjoner.

Dobbeltbooking på betong
For byggstudentene er det imidlertid ikke bare faget stålkonstruksjoner som ikke har vært på stell i det siste. I faget «Betongkonstruksjoner 2» forsvant en lærer i fjor, noe som førte til at tredjeårsstudentene nå tar dette faget sammen med andre klasse.
– Det har vært problematisk at «Betongkonstruksjoner 2» kommer nå. Noen skriver bacheloroppgave om betong, selv om de ikke er ferdig utlært i det, forteller Mathias Kalstveit, tredjeårs student på bygg.
I tillegg hadde tredjeklasse også et fag forrige semester som til en viss grad bygget på Betong 2.
– Lærerne har tilpasset det og løst det greit, men det burde ikke være slik, sier Kalstveit.

Lange økter
Foreleseren som nå har overtatt «Betongkonstruksjoner 2», er egentlig ansatt ved Høyskolen i Bergen, og pendler til Stavanger for å undervise. Dette fører til at byggstudentene har fem til seks intensive forelesninger i semesteret, i stedet for at det er fordelt gjennom hele halvåret.
– Foreleseren er veldig flink og det fungerer godt. Men nå må vi ha heldagsøkter et par ganger i semesteret i stedet for hver uke. Det er jo ikke ønskelig, påpeker andreårsstudent Aadnøy.
– Han er en god lærer, men det blir ikke det samme. Vi kan ikke bare gå opp på kontoret når vi trenger hjelp, legger han til.

STÅR PÅ: Instituttleder for IKM Per Skjerpe. (Foto: Trine Højmark)

Attraktivt studie
Instituttleder Skjerpe synes heller ikke det er optimalt at foreleseren pendler fra Bergen, men han har fått gode tilbakemeldinger fra studentene.
– Det hadde jo vært ideelt å ha noen på huset. Nå blir det jo mer konsentrerte forelesninger,
men studentene synes det er greit, og da kan vi ha det slik, sier han.
Skjerpe forteller at fakultetet har satt igang flere tiltak når det gjelder bemanning, og jobber med å forbedre situasjonen.
– Bygg er et attraktivt studium, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra ferdigeksaminerte studenter. Vi må jo bare stå på, alternativet blir å legge ned studiet, og det er ikke aktuelt, sier han.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here