Kopinor vil at alle skal betale

0

Studenter kan bli tvunget til å betale for digital pensumlitteratur selv om de ikke ønsker å kjøpe kompendiene, når dagens Kopinor-avtale utløper. Forslaget får landets studentorganisasjoner til å steile.

Av: Pål Karstensen (tekst & foto)

GÅR I MOT: Studentorganisasjonene i Norge ønsker ikke at studentene skal måtte betale for digitale kompendier fra Kopinor, bare fordi de er oppmeldt i et fag.

Sammen med Universitets- og høgskolerådet (UHR) har Kopinor siden 2007 prøvd på å finne en måte å digitalisere kompendiene studentene bruker. Den nåværende ordningen går ut på at studenter velger hvilke bøker de vil kjøpe. Forslaget til den nye ordningen er at du må betale for alt på pensumlista som tilhører det faget du melder deg opp til. Dagens avtale utløper i 2012.
– En overgang til digitale kompendier vil redusere prisen og forenkle hverdagen for både lærere og studenter. Vårt system vil også gi enklere administrasjon, ingen makulering og punktlig levering, sier administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm.

Betalingsform opp til institusjonene
I tråd med dagens digitale samfunn vil Kopinor fjerne trykte kompendier og få dem tilgjengelig i PDF-form i stedet. I skrivende stund foreslår Kopinor å kopiere opp bøker til de enkelte fagene på bakgrunn av hvor mange studenter som er meldt opp i fagene. Så selger Kopinor dem direkte til utdanningsinstitusjonene. Deretter avgjør den enkelte utdanningsinstitusjon en betalingsløsning.
– Fordelingen av kostnadene er opp til det enkelte lærested. Som i dag vil sikkert ulike institusjoner velge ulike modeller, men Kopinor må fakturere lærestedet på grunnlag av hvor mange som får tilgang til kompendiene. Vi lisensierer innholdet etter spesialbestemmelser i Åndsverkloven og må derfor forholde oss til institusjonene som kunder, sier Sletteholm.

– Ikke akseptabelt
Avtroppende leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Anne Karine Nymoen, er ikke imponert over forslaget fra Kopinor. Hun karakteriserer det som «et angrep på studenters akademiske frihet og gratisprinsippet innenfor høyere utdanning».
– Jeg har ingen tro på at utdanningsinstitusjonene vil dekke kostnadene for studentene som ikke ønsker kompendiene. Kostnadene vil bli pålagt studentene som en ekstra studieavgift, og det er uholdbart, sier Nymoen.

Jeg har ingen tro på at utdanningsinstitusjonene vil dekke kostnadene for studentene som ikke ønsker kompendiet. – Anne Karine Nymoen, avtroppende leder i NSO.

Landsmøtet i mot
Da saken var oppe til behandling på landsmøtet i NSO tidligere i år, ble det enstemmig vedtatt en resolusjon som oppfordret alle «studentvennlige krefter» om å si nei til dette forslaget. Leder for StudentOrganisasjonen (StOr) ved Universitetet i Stavanger (UiS), Daniel Haug Nystad, var en av dem som stemte mot Kopinors forslag.
– StOr stiller seg ett hundre prosent bak NSO i denne avgjørelsen. Vi er enige i at dette ikke er en fornuftig vei å gå. Det viste vi også da vi var på årsmøtet, og vi bidro til å lage en resolusjon mot forslaget, forteller Haug Nystad.

Digital fremtid
StOr-lederen mener at studentene må få lov til å bestemme selv hva de vil kjøpe av pensum.
– Det er viktig at studentene betaler for det de benytter seg av. Det er bra at man forsøker å digitalisere pensum, men forslaget som presenteres er ikke noe som StOr, i likhet med NSO og alle andre studentorganisasjoner i landet, kan akseptere, sier Haug Nystad.
Nymoen er enig i at en ytterligere digitalisering er veien å gå, men at det gjenstår en god del arbeid før man kan komme i havn med en avtale som vil gagne studentene.
– Jeg er overbevist om at digitale kompendier er fremtiden. Det vil være både nyttig og gunstig for studentene å få pensumlitteraturen digitalisert, men det gjenstår mange ubesvarte spørsmål. Det viktigste er at studentene ikke må betale for noe de ikke ønsker å kjøpe, sier Nymoen.

 

Kopinor

• En organisasjon av rettighetshavere, stiftet i 1980.
• Representerer opphavsmenn og utgivere til stoffet i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner.
• Har avtaler med alle typer virksomheter i Norge om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale, på vegne av rettighetshavere i inn- og utland.
• Krever betaling for kopiering fra bøker, aviser, tidsskrift, noter og lignende, og fordeler pengene til rettighetshaverne.
• Den nåværende avtalen trådte i kraft i 2009.
• Dagens Kopinor-avtale løper til 2012. Når den nye avtalen trer i kraft, vil Kopinor at alle studenter skal betale for alle digitale kompendier.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here