Få fart på papirmølla

0

Ved Diakonhjemmet høgskole i Sandnes studerer 350 studenter. Ifølge en undersøkelse gjort av høgskolen ønsker 40 av disse en studentbolig. Dette fordi de sliter med å finne tak over hodet til rimelig pris på det private leiemarkedet i byen. Førstekonsulent ved Diakonhjemmet, Anne Brit Sæther karakteriserer boligsituasjonen i Sandnes som forferdelig og mener det er umulig å finne seg en hybel som student. Det har vært studenter i Sandnes siden 1969, men det er fremdeles ikke bygget noen studentboliger der. I Stavanger sliter vi med lange ventelister for muligheter for en SiS-hybel og et av landets dyreste boligmarkeder, men her reises det omtrent hvert år nye studentboliger. Andelen som kan bo i studentbolig i Stavanger vokser for hvert år. Selv om den fremdeles er lav, går den i det minste oppover.

I Sandnes har studentene intet valg. Her må alle ut på det private markedet. Andelen som kan bo i studentbolig er lik null. Sandnes har blitt glemt i studentboligdebatten. Det var på høy tid at Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) tok initiativ til å se på muligheter for boligbygging i nabobyen i høst. Nå er ballen på kommunen sin banehalvdel. SiS er villig til å bygge og kommunen er villig til å stille med tomter. Men så kommer papirmølla. Først må kommunen finne en passende tomt, og denne må bli godkjent. Etter dette må en reguleringsplan på plass, noe som ifølge kommunen kan ta opptil halvannet år. Når reguleringsplanen er godkjent skal bygget prosjektere og fremdriftsplaner legges frem. Det er godkjenninger etter godkjenninger og en stor bunke med papirer. Etter at denne papirmølla har gått sin gang kan det ha gått fire år, men fremdeles vil ikke studentboligene stå klar. På toppen av dette er nemlig SiS avhengig av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD) for å kunne bygge boligene, en tildeling som deles ut en gang i året.

Studentene i Sandnes må stå samlet i denne saken og vise at det haster å få på plass boligløsninger. Studentboliger i Sandnes om fem år er ikke godt nok.

SiS har tidligere uttalt til SmiS at de ønsket å søke om midlene til dette prosjektet i Sandnes i 2012 – da må søknaden være inne nå til høsten. Slik prosjektet ligger an nå ser det ikke ut som om SiS vil få muligheten til søke i denne omgang. SiS sa tidligere at mye må være klart før de kan sende inn søknaden til KD. Når nå ikke en gang tomta er godkjent, vil det nok ta minst et år til før SiS i det hele tatt kan tenke på å sende inn søknaden. Når vi da kommer til det punktet hvor SiS har fått tildelingen og alle planene er i boks, gjenstår enda ett år i byggetid. Det ser derfor ut til at Sandnes-studentene må jobbe mye ved siden av studiene i tiden som kommer også. Studentboligene i Sandnes kommer ikke i nærmeste fremtid. Nestleder i Studentparlamentet i Sandnes, Elise Klimek, etterlyser fortgang fra kommunen og vil legge press på Sandnes til boligene står reist. Studentene i Sandnes må stå samlet i denne saken og vise at det haster å få på plass boligløsninger. De bør vise kommunen hvor sterkt behovet her, så de innser at denne saken må opp på prioriteringslisten. Studentboliger i Sandnes om fem år er ikke godt nok.

Det sier sitt når vi i denne utgaven av SmiS møter to studenter som bevisst velger å bo i båt, fordi det er et bedre alternativ enn å begi seg ut på det private leiemarkedet. At det er trangt og intimt betyr lite når kostnadene er såpass lave. Og det er ikke bare disse to studentene i Sandnes som har tatt et slikt valg. Etter det SmiS erfarer bor hele elleve studenter i båt i gjestehavna i Sandnes. Når boligsituasjonen er så presset at det å bo i båt blir det beste alternativet, har det gått for langt. Dette bør det sende et signal til vertskommunen. Hvis det ikke blir tatt grep om situasjonen kan studentene flykte fra Sandnes. Skal byen være ettertraktet for studentene må de tilby gode bomuligheter – ikke bare unike studier. Få fortgang på papirmølla.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here