Flere og flere vil bli lærere

0

Universitetet i Stavanger fikk omlag 30 prosent flere søkere til grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn i år enn i fjor. Samtidig må skolene i Stavanger kutte drastisk i budsjettene sine – og det går hardest utover lærerstillingene.

Av: Trine Barka Højmark (tekst & foto)

HAR DET I SEG: Stadig flere gjør som disse studentene på GLU2: Utdanner seg til å bli lærer. Etter regjeringens rekrutteringskampanje «Har du det i deg?» har søkertallet til lærerutdanningene i landet doblet seg.

De tre siste årene har regjeringen punget ut 20 millioner kroner for å rekruttere flere søkere til lærerutdanningene rundt om i landet. Kampanjen «Har du det i deg?», også kalt GNIST, skulle blåse liv i læreryrket, som har slitt med et dårlig rykte de siste årene. Ifølge årets søkertall har det gitt resultater. Mer enn 50 prosent flere søkte seg til lærerstudiene i landet i år, i forhold til i 2008, da kampanjen ble igangsatt.
– Dette er veldig gledelige tall. Vi trenger enda flere gode lærere i norsk skole om vi skal gjøre den enda bedre enn den er, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Oppgang på UiS
Ved Universitetet i Stavanger (UiS) peker søkertallene også oppover. Nesten 30 prosent flere enn i fjor søkte seg til grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. trinn (GLU1). Grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn (GLU2) har en oppgang på 3 prosent fra i fjor, men ligger likevel på topp ti av best søkte studier på UiS.
– Dette er gledelig for instituttet. Vi er en av de best søkte lærerutdanningene i landet. Vi hadde færre søkere til GLU1 i fjor enn forventet, så dette er en gledelig oppgang, sier instituttleder for institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Elin Marie Thuen.

Fyller alltid opp
Instituttlederen påpeker likevel at lærerutdanningene aldri har hatt problemer med å fylle opp studieplassene, men at det selvsagt er positivt at det blir flere søkere å velge mellom. Thuen tror økningen bunner noe i GNIST-kampanjen, siden Rogaland satser spesielt på dette, med en egen prosjektleder for GNIST. Thuen tror også et økt fokus på læreryrket og betydningen av det i samfunnet er noe av det som kan ha gitt utslag.
– Vi merket også på åpen dag at flere kom bort til oss på lærerutdanningen. Der fikk potensielle søkere informasjon om lærerutdanningen av de ansatte på instituttet. Kanskje kan økningen også ha noe med fornøyde studenter å gjøre – slik at «jungeltelegrafen» har gått, sier instituttlederen.

Det vil bli behov for flere lærere i fremtiden. Det er et voksende elevkull i Stavanger og i dagens lærergenerasjon er det flere som vil gå av med pensjon om noen få år. – Erlend Jordal, medlem i bystyret og Høyre.

Millionkutt i skolebudsjett
Samtidig som lærerstudentene i regionen øker, kutter Stavanger kommune drastisk i årets skolebudsjett. Hele 12,6 millioner er skåret bort fra budsjettet. Dette har tvunget skolene i Stavanger til å ta vanskelige prioriteringer. På skolen som er verst rammet, Revheim skole, forsvinner seks lærere det neste halve året. Der gikk elevene ut i streik for å protestere.
– Det er jo veldig trist at mens regjeringen med SV i spissen satser på skolen, så gjør ikke flertallspartiene i Stavanger det. Samtidig som vi utdanner flere lærere, blir det færre lærerstillinger i kommunen. Da er vi jo like langt, sier Stavanger SVs ungdomskandidat og UiS-student Eirik Faret Sakariassen.
– Skole er det viktigste man kan satse på. Og alle er enige om at lærerne er den viktigste suksessfaktoren i en god skole. Da bør alle også skjønne at vi trenger flere lærere – ikke færre, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

Blir behov i fremtiden
Følgene av kuttene blir at alle vikarer må gå. I tillegg har kommunen har fått inn meldinger om at 13 lærerstillinger var overtallige, disse har blitt tilbudt arbeid ved andre skoler. Skolesjef i Stavanger kommune Eli Gundersen mener likevel det ikke ser helt svart ut for fremtiden til de nyutdannede lærerne.
– Det er utrolig viktig at interessen for læreryrket øker. Jeg regner med at vi vil få bruk for mange flere lærere i årene fremover, slår hun fast.
Gundersen peker på at ansettelsene må skje innenfor de rammene bystyret setter, da inkludert økonomiske rammer, men har tro på at det ikke vil bli mangel på jobber til lærerstudentene.
– Som skolesjef er jeg veldig fornøyd med at flere søker seg til lærerutdanningene, sier hun.

Samtidig som vi utdanner flere lærere, blir det færre lærerstillinger i kommunen. Da er vi jo like langt. – Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SVs ungdomskandidat.

Store kutt
Erlend Jordal, sitter i bystyret og er også medlem i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune. Han forteller at det ikke er ønskelig for bystyret å kutte i skolebudsjettet, men at med de kuttene kommunen fikk i statlige bevilgninger måtte det gå utover noen.
– Vi skulle selvsagt ønsket at vi hadde mer penger og kunne ansette lærere over en lav sko. Men vi har forsvarlig med lærere i skolen i dag, påpeker Jordal.
Han forteller at regjeringen har kuttet bevilgningene til Stavanger med til sammen 146 millioner over to år – noe som tilsvarer 290 lærerstillinger.
– Med den typen tall slengt i fjeset er det klart at vi ikke klarer å unngå å kutte noen steder. Selv om vi klarer å ordne noe gjennom å være effektive og omstrukturere, klarer vi ikke alt, sier bystyrerepresentanten.

Tror på lysere fremtid
Til tross for dårligere lærertider dette året, tror ikke Jordal dagens lærerstudenter vil slite med å finne seg jobb når de er ferdigutdannet.
– Jeg mener helt og holdent at det blir et sterkt behov for flere lærere i fremtiden. Det er et voksende elevkull i Stavanger og i dagens lærergenerasjon er det flere som vil gå av med pensjon om noen få år, påpeker han.
Også instituttleder Thuen har troen på at lærerstudiet vil garantere jobb, også i fremtiden.
– Vi vil alltid ha bruk for lærere. På noen populære steder vil det kanskje være noe vanskeligere å få jobb akkurat nå, men lærerutdanning er en av de sikreste utdanningene du kan ta, understreker hun.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here