Vil du bli vår nye kulturredaktør?

0

Studentmediene i Stavanger søker ny kulturredaktør

SmiS har vært Stavanger-studentenes talerør siden 1977. Avisa kommer ut 18 ganger i året, med et opplag på 5 000 eksemplarer hver gang. Avisa ledes av en heltidsansatt ansvarlig redaktør og har i tillegg to deltidsansatte avdelingsredaktører med ansvar for henholdsvis nyhets- og kulturdekningen. Avisa drives med støtte fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) og inntekter fra eget annonsesalg. Omsetningen til avisa er på om lag én million kroner i året.

Vår kulturredaktør må slutte i jobben på grunn av flytting og vi skal derfor ansette hennes arvtaker. Kulturredaktøren inngår i Studentmediene i Stavangers redaksjonsledelse og er lønnet med 5 000 kroner per måned. Stillingen er ment å kunne kombineres med heltidsstudier.

Stillingen omfatter:
• Ansvar for kulturdekningen i papiravisen og nettstedet smis.no.
• Ansvaret omfatter alle avisutgivelser i ansettelsesperioden. SmiS gir ut 18 aviser årlig.
• Ansvar for delegering av oppgaver i redaksjonen og utarbeidelse av avisa.
• Stillingen omfatter medansvar for organisasjon, administrasjon og utvikling.
• Stillingen omfatter også journalistisk arbeid med kultursaker.
• Ansvar for å etterstrebe samarbeid om stoffproduksjon med nett og radio i SmiS.

Krav til søkere:
• Må ha relevant erfaring og/eller kompetanse.
• Må påregne til tider stor arbeidsmengde, inkludert mye helgearbeid.
• Må inneha sterk språkkompetanse.
• Må ha evne og vilje til å følge med i det lokale kulturlivet.

Stillingens muligheter:
• Stor selvstendighet i utvelgelsen av saker, satsningsområder m.m.
• Realistisk, praktisk erfaring med stoffvurdering, produksjon og redaksjonsledelse.
• Stor påvirkningskraft i utviklingen av SmiS.
• Være med å lede et pulserende, redaksjonelt miljø.
• Være med å lede det pågående utviklingsarbeidet mot en tydeligere og mer omfattende kulturdekning.
• Et flott arbeidsmiljø med likesinnede.
• Utstillingsvindu mot lokale og nasjonale aktører i mediebransjen.

Søknadsfrist: Snarest!


Spørsmål kan rettes til:
Kulturredaktør Hanna Huglen Revheim, tlf. 932 05 690, kultur@smis.no.
Ansvarlig redaktør Trine Barka Højmark, tlf. 416 31 872, smis@smis.no.

Utfyllende søknad med CV sendes per e-post til smis@smis.no.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here