Pengene trumfer ønskene

0

Leder, SmiS-avis#7

I denne utgaven av SmiS kan vi melde at studentene endelig vil få en økning i plass på Universitetet i Stavanger (UiS). Selve økningen vil ikke komme før i 2013, men det er vedtatt å gjøre noe med plassmangelproblemet. Det var på tide. UiS hadde behov for mer areal for et par år siden.

Nå vipper UiS mellom å være stappfullt og overfylt. 1 300 flere studenter og 150 nye medarbeidere har kommet til Ullandhaug på fem år. Ansatte har ikke plass nok, klasserommene er overfylte, grupperommene alltid opptatt og laboratoriene utdaterte. UiS vil innen 2013, om alt går etter planen, få 4 000 ekstra kvadratmeter. Men vil det løse arealproblemet?

De 4 000 kvadratmeterne, som kommer i form av det Samfunnsvitenskapelige bygget (SV-bygget), har vært planlagt en stund. Faktisk skulle det egentlig bygges nå, sammen med Studentenes Hus, og stått klart til høsten. Dette ble imidlertid utsatt på grunn av at UiS i 2009 fikk et underskudd på 11 millioner kroner.

Da måtte de velge; skulle de bygge Studentenes Hus eller SV-bygget? Den gang uttalte ressursdirektør John B. Møst at det kunne ta flere år før UiS hadde mulighet til å gjenopprette prosjektet SV-bygget. Økonomien var for usikker til det. Utsettelsen fører til at når SV-bygget står klart i 2013, vil det allerede være fullbooket. Styret ved UiS har bedt alle enhetene ved universitetet legge frem hva de behøver av areal i fremtiden.

UiS hadde i denne omgang to ulike byggløsninger å velge mellom. Og de gikk for den dårligste

Alle enheter hadde et sterkt behov for økning. Blant annet ble det anbefalt i 2000 at universitetsbiblioteket hadde behov for minimum 4 400 kvadratmeter – i dag har de 3 800. Altså under minstekravet for elleve år siden. Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet har også store behov. Flere av laboratoriene deres ligger i midlertidige brakker, og fakultetet har kalkulert med at de trenger over 10 000 nye kvadratmeter bare til laboratorievirksomheten.

Utifra disse ønskene og kravene har UiS-ledelsen konkludert med at det vil bli behov for 12 000 ekstra kvadratmeter på UiS innen 2020. Om to år vil de da dekke tredjedelen av dette. Hovedproblemet med det kommende SV-bygget er at det er planlagt at en bestemt gruppe skal inn der – en del av de ansatte og administrasjonen ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet.

Det løser ikke de andre plassmangelproblemene. Imidlertid vil det bli frigjort noe areal i Kjølv Egelands hus, som blant annet skal settes av til studentene. Så litt plass får nå studentene. Likevel vil det være nødvendig med et nytt bygg, på omtrent samme størrelse som SV-bygget, men en gang SV står klart.

UiS hadde i denne omgang to ulike byggløsninger å velge mellom. Og de gikk for den dårligste. Hadde de valgt den andre løsningen; å leie lokaler hos Oljedirektoratet, ville de ikke bare hatt dobbelt så mye areal, men også sikret seg nok areal for lang tid fremover. Da hadde de dekket tre fjerdedeler av arealbehovet. I tillegg er prisen per kvadratmeter lavere enn for SV-bygget.

Det eneste problemet var at OD-bygget ville kostet 10 millioner mer i året i husleie de første årene. Dette klarer ikke UiS-økonomien å bære. Eller; det kunne vært med mulig, men det hadde satt UiS i en risikosone hvor den minste uforutsette regning kunne blåst ned hele korthuset. Det er forståelig at universitetet vil spre utgiftene litt mer utover.

Leit er det likevel når universitetet må velge den opplagt dårligste løsningen fordi pengene ikke strekker til

Men UiS vil trenge et nytt bygg på størrelse med SV om kort tid, og da er det sannsynlig at de samlet vil være oppe på samme utgiftsnivå som med OD-bygget. Vil UiS-økonomien være mye sterkere i fremtiden? Større ambisjoner enn penger, eller flere penger enn ambisjoner. UiS faller definitivt innenfor den første kategorien. Og som universitetsdirektør Per Ramvi sier i denne utgaven av SmiS – er det bedre enn å være det motsatte; ha ingen ambisjoner, men masse penger.

Leit er det likevel når universitetet må velge den opplagt dårligste løsningen fordi pengene ikke strekker til. UiS bør stille sterkere krav til Kunnskapsdepartementet (KD). De bør ikke ta opp mer studenter enn planlagt, hvis ikke KD er med på å støtte en økning i arealet. De bør stå på sitt, og nekte økningen. KD trenger flere studieplasser og UiS trenger plass – det burde være mulig å inngå kompromiss.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here