Ripe i UiS-lakken

3

Håndteringen av ansettelsen av ny universitetsdirektør ved UiS har fått mye medieomtale. StOr-leder Daniel Haug Nystad informerte på forrige styremøte at studentene har mistet mye av tilliten til underdirektørene.

Av: Eirik Ravnestad Eikefet & Stian Skjerping (foto)

SKUFFET: Leder i StOr, Daniel Haug Nystad, er ikke fornøyd med underdirektørenes håndtering av konfliktene rundt ansettelsen av ny universitetsdirektør.

Orientering fra StOr til UiS styret

Se også SmiS’ innføring om direktørsaken her.

Mye har blitt sagt og mye har blitt gjort i den omstridte saken rundt ansettelse av ny universitetsdirektør ved Universitetet i Stavanger (UiS). Flere har hevdet at håndteringen av saken var med på å påvirke hvem som vant rektorvalget.

Innstillinger, mistillitsbrev og andre brev som var ikke var ment til offentlig publisering, ble lekket til Stavanger Aftenblad. Underdirektørene ved universitetet har aldri lagt skjul på hvem de ville ha som universitetsdirektør; de ønsket at avtroppende direktør Per Ramvi skulle fortsette.

UiS har nok en gang klart å gjøre en prosess som var krevende nok i utgangspunktet, til en nærmest uhåndterlig situasjon. – Daniel Haug Nystad, StOr-leder.

Ansvar for å håndtere konflikter
Studentorganisasjonen (StOr) samarbeider tett med ledelsen på UiS. Daniel Haug Nystad er leder i StOr, men satt også i innstillingsutvalget som la frem for universitetsstyret hvem de mente burde bli ny direktør ved UiS. På universitetets forrige styremøte orienterte StOr-lederen om at studentenes tillit til stabsdirektørene er sterkt svekket.

– UiS har nok en gang klart å gjøre en prosess som var krevende nok i utgangspunktet, til en nærmest uhåndterlig situasjon. Vi i StOr ser godt hvordan dette går ut over studentene, og vi får tilbakemeldinger fra studenter som opplever dette som vanskelig. Det finnes ikke noe stort hav mellom studentene og de ansatte. Vi befinner oss på akkurat samme sted. Etter vår mening har stabsdirektørene, som en sentral del av ledelsen, et stort ansvar for å håndtere konflikter. Det har de ikke bidratt til i denne saken, sa Haug Nystad på møtet.

Ripe i lakken
StOr-lederen understreker at Studentorganisasjonen fremdeles har tillit til underdirektørene, men at tilliten har fått en stor ripe i lakken. Både studentparlamentet og studentstyret er enige med StOr. De reagerer sterkt på at underdirektørene skrev brev om hemmelige vedtak i en personalsak som skulle være unntatt offentlighet.

Når dette så lekket ut, ble det ikke gjort noe for å kontrollere situasjonen. Haug Nystad understreker at StOr ønsker et godt samarbeid videre, men at StudentOrganisasjonen nok må bli tøffere til å sette krav fra nå av.

– Det er frustrerende og trist å se at uformelle møteplasser nærmest forsvinner, og at samtaler finner sted gjennom tredjepersoner, som Aftenbladet og nettet. På bakgrunn av dette er det ikke mulig for studentene og Studentorganisasjonen å trekke noen annen slutning enn at stabsdirektørene har mistet mye av vår tillit. Det er klart at dette vil få en innvirkning på hvordan vi arbeider, sa Haug Nystad under styremøtet.

Det er ikke mulig for studentene og Studentorganisasjonen å trekke noen annen slutning etter denne saken enn at stabsdirektørene har mistet mye av vår tillit. – Daniel Haug Nystad, StOr-leder.

– Ikke noe problem
Det er nå avgjort at den nye universitetsdirektøren blir nåværende ressursdirektør John B. Møst. I forkant av ansettelsen sendte alle underdirektørene, bortsett fra Møst, et brev til styret hvor de skrev at ressursdirektøren ikke var kvalifisert til jobben. Personaldirektør Halfdan Hagen, som var en av brevskriverne, vil ikke si noe om hvordan det blir å arbeide under en person han mente var uskikket til jobben.

– Styret har tatt en beslutning. Jeg forholder meg profesjonelt til den og tar den til etterretning, sier Hagen.

Nåværende rektor, Aslaug Mikkelsen, tror ikke det vil bli et problem at Møst ble ansatt og dermed blir brevskrivernes sjef.

– Dette vil ordne seg. Alle ansatte er profesjonelle, sier hun.

Heller ikke Møst tror det vil bli et problem.

– Det er klart det er ulike meninger. Det er seks personer som skrev dette brevet – ikke alle ansatte på UiS. Vi må ta tak i dette og ta saken opp med de som har protestert. Men de må forholde seg til det styret har besluttet, sier han.

 

Dette har skjedd:

  • Åremålsstillingen som universitetsdirektør går ut i august. UiS lyste derfor ut stillingen.
  • Stillingen fikk fem søkere, deriblant sittende universitetsdirektør Per Ramvi som ønsket å fortsette.
  • Innstillingsutvalget innstilte kun nåværende ressursdirektør John B. Møst til stillingen som ny direktør.
  • Flere ansatte har protestert mot at Ramvi ikke ble innstilt, og synes det var en urettferdig behandling av ham å ikke gi beskjed om dette før han søkte. Dette har kommet frem i lyset som følge av at interne dokumenter har lekket ut til mediene.
  • Blant annet skrev alle stabsdirektørene, foruten Møst, et brev til styret hvor det stod at kun sittende direktør Per Ramvi var kvalifisert til stillingen.
  • På toppen av dette ble det opprettet en anonym nettside, hvor flere interne dokumenter som var unntatt offentlighet, ble publisert.
  • Styret ved UiS skulle egentlig ansette ny direktør på styremøtet 15. februar, men sendte saken tilbake til innstillingsutvalget. Dette på grunn av at de ikke følte seg tilstrekkelig opplyst.
  • Ifølge Aftenbladet ble Ramvi innstilt som nummer to til stillingen etter den andre runden i innstillingsutvalget.
  • Saken ble tatt opp igjen på et ekstraordinært styremøte 30. mars. Da ble til slutt John B. Møst ansatt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here