Stor misnøye blant NHS-studenter

0

Studentene ved Norsk Hotellhøgskole er misfornøyde med forholdene på skolen. Nå har de selv tatt grep og kjemper mot lærebøker som har gått ut på dato og identitetskrise.

Av: Eirik Ravnestad Eikefet & Kai Morten Bjorheim (foto)

FRUSTRERTE: Studentene ved Norsk hotellhøyskole er ikke fornøyde med forholdene på skolen i dag, og ønsker endring.

Etter lengre tids hvisking og summing i gangene om blant annet dårlig innhold i fag og mangel på identitet, fant Norsk Hotellhøgskoles Union (NHSU) ut at det var på tide å drøfte hva studentene vil ha endring på. Løsningen ble å kalle inn til allmøte for alle studentene ved hotellhøgskolen, samt Studentorganisasjonen (StOr), NHO reiseliv og representanter fra hotellbransjen.

Utdatert og irrelevant
Det var flere ting som skulle tas opp på møtet, blant annet saker som omhandlet både det faglige og det sosiale miljøet ved skolen.

– Vi som studerer ved Norsk hotellhøgskole (NHS) har i lang tid diskutert og vært misfornøyde med det faglige tilbudet vårt. Pensum er utdatert og mange slutter fordi de føler at innholdet i fagene ikke er relevant nok. Vi trenger en forbedring i faginnholdet, med nyere og mer oppdatert pensum. Målet med allmøtet er å kartlegge hva studentene ønsker, og hva bransjen mener. Vi vil ha noe konkret vi kan jobbe med, ikke bare rykter og ting som blir sagt i gangene, sier leder for NHSU, Joanna Skrukkerud.

Ønsker reell kompetanse
Lederen vil ikke at fagene i seg selv skal skiftes ut, men ønsker sterkt en fornyelse av læremateriell. Hun understreker at en grad fra et universitet styrker mulighetene for å få jobb senere, men vil gjerne sitte igjen med følelsen av faktisk å ha lært noe når hun er ferdig.

– Etter tre år med studier på Universitetet i Stavanger (UiS) vil de fleste av oss sitte igjen med et studielån på over 150 000 kroner. Når det koster så mye å ta en utdanning, ønsker jeg sterkt å føle at jeg sitter igjen med en kompetanse ved endt studietid, sier Skrukkerud.

Når det koster så mye å ta en utdanning, ønsker jeg sterkt å føle at jeg sitter igjen med en kompetanse ved endt studietid. – Joanna Skrukkerud, leder i NHSU.

StOr glad for engasjementet
Morten Rønne, nestleder i StOr, synes ikke det er bra at studentene ved NHS er misfornøyde med utdanningen sin. Han er likevel glad for at de selv tar initiativ gjennom et allmøte, og mener at ledelsen ved instituttet burde være fornøyd med at studentene deres er kritiske.

– Når det er misnøye og irritasjon blant studenter, er det alltid viktig å få ting frem i lyset. På den måten kan kritikk bli konstruktiv, i stedet for usaklig. Vi har visst om denne saken en god stund. Det ble avdekket av tallene som kom frem av kandidatundersøkelsen, der gamle studenter ble spurt om hvordan overgangen til arbeidslivet har vært. De aller fleste tidligere UiS-studenter som svarte på undersøkelsen var positive, men det var påfallende mange gamle NHS-studenter som var misfornøyde. Misnøyen deres gikk først og fremst ut på at kompetansen de satt igjen med var irrelevant i forhold til jobben de hadde. Vi i StOr står fullt og helt bak NHSU i denne saken, sier Rønne.

Mangel på identitet
Det er imidlertid mer enn bare det faglige som har skapt misnøye i Ellen og Axel Lunds hus, hvor NHS-studentene holder til. Bygget er reist med støtte fra hotell- og restaurantbransjen, men er nå eid av Statsbygg. Tidligere huset bygningen bare Norsk hotellhøgskole. Reorganisering av gamle dagers UiS, Høgskolen i Stavanger, og en økning i antall studenter har gjort at plassen må utnyttes bedre.

Derfor deles bygget i dag mellom NHS og Institutt for økonomi og ledelse. Norsk hotellhøgskole er verdens nest eldste utdanningsinstitusjon innenfor hotell og reiseliv, og fyller 100 år i 2012. Det er alle studenter og ansatte svært stolte av. Irritasjonen er derfor stor over at UiS ikke tillater NHS å ha sitt eget særpreg.

– Vi kjemper for å få identiteten vår tilbake. Vi ønsker å henge opp bilder av gamle studenter på veggene, og vi vil ha et skilt på utsiden hvor det står «Velkommen til Norsk hotellhøgskole», slik det gjorde før. Det virker som om UiS ikke ønsker at vi skal ha vår egen identitet. Driftsavdelingen nekter oss blant annet å ha bildene på veggene. Vi vet ikke hvorfor. Dersom det er renhold som er begrunnelsen, kan vi godt kjøpe en støvmopp og tørke støv selv, sier Skrukkerud.

Erfaring viser at studentdrift er vanskelig i lengden. Selv om vi ser at det kunne ha vært artig med studentdreven kantine, er det nok ikke aktuelt. – John B. Møst, ressursdirektør ved UiS.

Lik behandling av alle
Nåværende ressursdirektør og påtroppende universitetsdirektør, John B. Møst, sier at han ikke kjenner til at studentene har blitt nektet å henge opp bilder på veggene. Han opplyser at det finnes ulike regler for hvordan ting skal henges opp, og sier at det ikke burde være noe stort problem å finne en løsning på det. Når det gjelder skiltet utenfor er Møst klar på at alle institutter og alle bygg skal behandles likt.

– I 2003 ble det vedtatt en reorganisering av Høgskolen i Stavanger. Da ble det også vedtatt en skiltplan. Alle bygg skulle ha skilt som markerte hvor inngangene var, og utenfor inngangene skulle det stå mindre skilt som fortalte hva som var inne i huset. Dette gjelder alle bygg, inkludert Ellen og Axel Lunds hus. Det er nok mange som synes det burde vært annerledes, men planen ledelsen godkjente la altså opp til at alle skulle behandles likt. Det har vært et poeng helt siden fusjonen i 1994 at rammen rundt all virksomhet skal være lik, mens særpreget skal komme til syne i innhold, sier ressursdirektøren.

Vil ha egen kantine
NHS-studentene er også frustrerte over at det er trangt, og at det ikke finnes grupperom. En sak som virkelig irriterer dem, er at kantinen i bygget ikke er i bruk. Det er universitetet som eier den, mens Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) drifter den. Kantinen ble lagt ned etter at Arne Rettedals hus ble åpnet. Studentene ved hotellhøgskolen ville heller sett at kantinen deres ble gjenåpnet enn at det nå bygges en ny i Studentenes Hus. Det er ikke bare studentene som mener det.

– Det er frustrerende at vi ikke har en fungerende kantine på bygget, når mulighetene er der. Dersom kjøkkenet vårt hadde blitt pusset opp, kunne det ekstra arealet i Studentenes Hus vært brukt til noe annet, sier instituttleder ved NHS, Truls Engstrøm.

– Vi har lyst til at kantinen skal gjenåpnes, og vi ønsker gjerne å være med på å drive den. Kritikken tidligere har gått på at det kun er studenter ved NHS som ville brukt den, men det kan jeg ikke skjønne. Vi må jo være de mest gjestfrie på hele campus, sier NHSU-leder, Joanna Skrukkerud.

Vanskelig med studentdrift
Ressursdirektøren forstår delvis frustrasjonen med kantinen, men sier at avgjørelsene ble tatt for flere år siden og at det nok er for sent å endre på dem nå. Han skjønner også at det kunne ha vært nyttig erfaring for studentene å være med på å drive kjøkkenet, men tror neppe det blir aktuelt.

– Erfaring viser at studentdrift er vanskelig i lengden. Se for eksempel på Folken, der betalt driftspersonale blir flere og flere. Selv om vi ser at det kunne ha vært artig med en studentdreven kantine, er det nok ikke aktuelt. Å ha kaffebar og kantine i Ellen og Axel Lunds hus, i stedet for i Studentenes Hus, er ikke det studentene har ønsket. Vi har hatt en dialog med StOr siden 2007, og de har hele tiden vært klare på ønskene. Innhold og virksomhet i studenthuset blir akkurat slik studentene vil ha det, inkludert spesialkjøkken som allerede er bestilt, sier Møst.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here