Pengene satte stopper for drømmebygg

2

UiS trenger mer plass, det er en kjent sak. Spørsmålet var bare hvor og hvor mye. Det stod mellom OD-bygget og SV-bygget. Det ene dobbelt så stort som det andre. Usikkerhet rundt økonomien gjorde likevel at den minste og mest kortsiktige løsningen ble valgt.

Av: Trine Barka Højmark (tekst) & Roy Kenneth Sydnes Jacobsen (foto)

NYTT BYGG: Studentene og ansatte ved UiS vil få mer albuerom i 2013. Her kommer det planlagte SV-bygget.

Det har lenge vært trangt på Universitetet i Stavanger (UiS), og det er ytret ønsker fra flere hold om behov for mer areal. Prognosene viser at det vil bli nødvendig med 12 000 ekstra kvadratmeter på universitetsområdet innen 2020. Dette gjelder om UiS kun skal ta opp de planlagte fullfinansierte studentene de kommende årene. Krever Kunnskapsdepartementet (KD) at universitetet tar opp flere, noe som er svært sannsynlig, vil det bli trangere enn det allerede er på campus.

– Skal vi ta opp flere studenter som går utover våre planer, kreves det at KD gir støtte til økt infrastruktur, mener Per Ramvi, universitetsdirektør.

Denne løsningen fører også til at studentene ikke får så god plass. Det blir ikke en fullgod situasjon for dem. – Per Ramvi, universitetsdirektør.

Ikke fornøyd med valget
Ramvi forteller at UiS har behov for en utvidelse nå, og at det var to alternativer å velge mellom. Enten kunne de bygge det allerede lenge planlagte Samfunnsvitenskapelige bygget (SV-bygget) eller så kunne de leie lokalene til Oljedirektoratet (OD) sør for campus.

På styremøtet 7. april måtte universitetsstyret ta et valg. Et enstemmig styre gikk til slutt inn for SV-bygget. Dette fordi SV-bygget er den mest økonomisk sikre løsningen. Likevel var det en samlet enighet om at OD-bygget egentlig var den beste løsningen.

– Jeg er ikke 100 prosent fornøyd med det jeg foreslår i dag, sa Ramvi innledningsvis på møtet, da han presenterte de to forslagene og foreslo at de gikk for å bygge SV-bygget.

Studentene sikret plass
Fordelene med OD-bygget ville vært mange. Først og fremst er det dobbelt så stort som SV-bygget vil bli. Dette ville gitt mer plass til både studenter og ansatte. UiS ville også fått stor påvirkning på hvordan bygget ville sett ut innvendig, da alt inventar rives.

– Det hadde også trukket miljøet mer sørover mot nyskapingsvirksomheten. Det hadde gitt muligheter for å samkjøre fagmiljøer, spesielt med tanke på samarbeidet mellom UiS og IRIS (International Research Institute of Stavanger). OD hadde vært et spennende valg, påpeker universitetsdirektøren.

Han mener likevel at SV-bygget er et godt alternativ, men at det raskt vil bli fullt og at det må planlegges et nytt bygg innen to til tre år.

– Denne løsningen fører også til at studentene ikke får så god plass. Det blir ikke en fullgod situasjon for dem, påpeker Ramvi.

Når de ansatte flytter fra Kjølv Egelands hus (KE) til SV-bygget vil det bli frigjort 3 000 kvadratmeter i KE. For å sikre at studentene får sin del av dette, vedtok styret å sette av 2 000 kvadratmeter av det frigjorte arealet til arbeidsareal øremerket studentene.

Den økonomiske forskjellen ble så stor at vi måtte velge den kortsiktige løsningen. – Per Ramvi, universitetsdirektør.

Ønsket heller OD
Det var tydelig at styret var enig med Ramvi. Flere av styremedlemmene la frem forslag til hvordan de heller kunne få velge OD-bygget.

Kan vi leie en mindre del av OD-bygget, slik at vi kan få mer areal samlet?, spurte studentrepresentant Kath-Mari Solberg Hansen.

– Kunnskapsdepartementet burde være interessert i at vi tilrettelegger for den veksten de ønsker. Jeg tror det er ubrukt potensiale her, påpekte studentrepresentant Gunnar Dyrseth, som også foreslo at næringslivet kunne være en eventuell sponsor.

– Hvilke andre alternativer har Entra for å leie ut OD-bygget? Har vi kjørt dem nok?, lurte ekstern representant Erling Øverland på.

Til dette kunne Ramvi svare at alle steiner var snudd, fremtidig usikkerhet knyttet til inntekter og ulike løsninger vil per i dag gi for høy økonomisk risiko for UiS.

– Det vil ta for lang tid å utrede stadige alternativ og gjøre nye avtaler. Vi har behov for mer areal nå, og vi må ta et valg, sa Ramvi til styremedlemmene.

Ti millioner i forskjell
Lokalene UiS kunne fått leie i OD-bygget er på 9 000 kvadratmeter. Sammen med et auditorium, som det er sterkt behov for å flette inn i disse byggeprosjektene, ville husleien ligget på 25,4 millioner i året. Det er over ti millioner mer enn det vil koste å bygge og leie SV-bygget – da også med auditorium.

– Den økonomiske forskjellen ble så stor at vi måtte velge den kortsiktige løsningen, sier Ramvi.

SV-bygget, som det nå er vedtatt at skal bygges, vil stå klart i 2013. Ramvi synes det er synd at økonomien setter en stopper for det som ville vært den beste løsningen.

– Vi har større ambisjoner enn penger, og det er bra. Det hadde vært verre om det var omvendt; at vi hadde mye penger men ingen ambisjoner å bruke de på, sier han.

Drømmen om OD-bygget er likevel ikke helt skrinlagt. Ramvi håper det vil åpne seg et vindu i fremtiden, som kan gi dem både i pose og sekk.

– Vi må ikke gi opp OD-bygget. Er vi heldige er det muligheter i fremtiden også, sier han.

Vi har hatt mange samtaler med ledelsen om disse byggene. De vet godt hva vi mener, men vi er nok uenige. – Daniel Haug Nystad, StOr-leder.

OD best for studentene
I et brev til styret er Studentorganisasjonen (StOr) klar på at OD-bygget ville bli det beste valget med hensyn til studentene.

– Vi tror OD er et bedre alternativ på sikt. Det er dobbelt så stort og det er fleksibelt med flere muligheter, sier leder i StOr Daniel Haug Nystad til SmiS.

Han mener at SV-bygget løser problemer som UiS hadde i fjor. I utgangspunktet skulle SV-bygget bli bygget sammen med Studentenes Hus. Dette var det nok en gang økonomien som satte en stopper for. Her ble imidlertid studentene prioritert, da de ansattes SV-bygg ble lagt på is, mens byggingen av Studentenes Hus ble igangsatt.

– Vi har hatt mange samtaler med ledelsen om disse byggene. De vet godt hva vi mener, men vi er nok uenige. Vi hadde fått mer plass i OD-bygget, men det blir jo uansett en økning i areal med SV-bygget, understreker StOr-leder Haug Nystad.

SV-bygget vs. OD-bygget

  • Fordeler med OD bygget:

– Lavere pris per kvadratmeter.
– Over dobbelt så stort som SV-bygget (9 000 kvm).
– Langsiktigere – vil dekke UiS sitt arealbehov for en lengre periode.
– Knytter UiS til aktivitetene sør på campus – blant annet IRIS, Prekubator, Ipark og Måltidets Hus.
– Kunne samlokalisert fagmiljøene knyttet til Handelshøgskole ved UiS, Innovasjonssenteret, SEROS og liknende.
– Eierne er villige til å strekke seg langt for å legge til rette for flere lesesaler og undervisningsrom.

  • Ulemper med OD-bygget:

– Dobbelt så høy leie som for SV-bygget.
– Gir mindre studentareal sentralt.
– Opprinnelig et kontorbygg som ikke er egnet for universitetsformål.
– Med auditorium koster OD 25,4 millioner kroner årlig.
– Gir en økonomisk risiko som minsker handlingsrommet.

  • Fordeler med SV-bygget:

– Halvparten så rimelig leie som OD-bygget.
– Fortetter og optimaliserer arealutnyttelsen, samt er den kostnadseffektiv.
– Ligger midt på campus – binder kjernen i universitetsområdet mer sammen.
– Med auditorium koster SV-bygget 14 millioner årlig.
– Fristiller 3 000 kvadratmeter i Kjølv Egelands hus. 2 000 av disse er satt av til studentene.

  • Ulemper med SV-bygget:

– Er «bare» 4 000 kvadratmeter, med et auditorium.
– Krever ny utbygging om få år – løser ikke arealbehovet.
– Er fullt fra dagen det åpnes.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here