Lesesenteret best på formidling

0

I år var det Lesesenteret som fikk den største summen av formidlingspengene. Dette er mye takket være alle lærebøkene og -heftene de lager gjennom året.

Av: Trine Barka Højmark & Kai Morten Bjorheim (foto)

BEST: Seniorkonsulent Jostein Tollaksen (f.v.), universitetslektor Margunn Mossige og senterleder Åse Kari Hansen Wagner ved Lesesenteret laget mange bøker for ansatte i skolen i fjor. Dette fikk de igjen for da UiS innførte belønning av formidling.

På Universitetet i Agder (UiA) går pengene til fakultetene, mens Universitetet i Stavanger (UiS) gir pengene til instituttene. I år var det Lesesenteret ved det Humanistiske fakultet som hadde flest registreringer av formidlingsvirksomhet per ansatt. Det humanistiske fakultet fikk til sammen over halvparten av pengene i potten – over en million kroner – og var klart det mest formidlende fakultetet på UiS i fjor.
– Formidling er en viktig oppgave for oss. I tillegg til å være en del av UiS hvor vi driver med forskning og undervisning som de andre, er vi også to andre ting. Det ene er nasjonalt senter for leseopplæring, og det andre er landsdekkende kompetansesenter for lese og skrivevansker, forteller leder for Lesesenteret ved UiS, Åse Kari H. Wagner.

Lager mange bøker
Wagner forklarer at formidling er en stor del av dette arbeidet. Senterets målgrupper er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskolen og videregående opplæring, samt skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningen. Lesesenteret lager derfor ulike typer materiell, kurs og etter- og videreutdanning til alt fra barnehage- til universitetsansatte. Dette gir god uttelling i antall publiseringer gjennom året.
– Kompetansespredning er et nøkkelord for oss. Vi er veldig positive til at formidling nå blir belønnet. Det er ikke så mange pengene det er snakk om, men det er jo en start, sier Wagner.
Siden Lesesenteret er et eget institutt, kommer pengene de får for formidling tilbake til dem. Senter for atferdsforskning ble det instituttet som registrerte nest mest formidlingsvirksomhet i fjor, mens tredjeplassen gikk til Arkeologisk museum.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here