Mafiaen inntar universitetet

0

Når StOr legger om styringsstrukturen til høsten har de den italienske mafiaen som mal. Makten blir flyttet nedover og dette betyr at studentene vil få mer autoritet på UiS.

Av: Benedicte Christie Knudtzen (tekst) & Lars Kristian Aalgaard (arkivfoto)


I dag er det styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) som tar flest av de store avgjørelsene for UiS sin fremtid. Studentorganisasjonen (StOr) ønsker nå å flytte makten nedover i systemet, og la studentene få mer å si. De ønsker å legge mer makt i hendene på studentene ved å la de også få ta avgjørelser i rådene og utvalgene på universitetet. Å ikke bare sitte mene noe.

«Cosa Nostra»
Leder i StOr Daniel Haug Nystad håper studentene kan bidra til å finne løsninger, være kritiske og stille ubehagelige spørsmål.
– De faglige ansatte er flinke til å verne om sine interesser, men det går tidvis utover våre. Det tror jeg vi nå kan få gjort noe med, sier han.
StOr-lederen hentet inspirasjon fra sydligere strøk da studentorganisasjonen skulle velge ny styringsstruktur.
– Vi har kalt omleggingen «Vår Sak», som på italiensk er «Cosa Nostra». Det er også et slenguttrykk for den italienske mafiaen, og det er klart vi vil være litt mafia for studentene her på universitetet, sier Haug Nystad.

Utøvende makt
Alle råd og utvalg på universitetet skal ha tjue prosent studentrepresentasjon. Det som forandres til høsten er at studentene går fra å være et rådgivende organ til et utøvende organ. StOr-lederen håper denne omstruktureringen vil føre til at flere studenter blir aktive i studentpolitikken.
– Studentene vil nå få en bestemmende myndighet, ikke bare en rådgivende, og det er jo klart at det er mye kulere det, enn å bare sitte og mene noe, sier Haug Nystad.
Tina Nyhus er Fagansvarlig i StOr på det Samfunnsvitenskapelige fakultetet. Hun mener at denne forandringen er svært positiv.
– UiS fokuserer mye på forskning, som er viktig, men det er nesten 9 000 studenter her. Så at studentene får en større påvirkningskraft syns jeg er kjempebra. Og det er på tide, sier hun.

Hvis noen ønsker å kalle meg Gudfaren, så får de lov til det. – Daniel Haug Nystad, StOr-leder.

Mer studentkontakt
StOr legger også om strukturen i studentstyret og i fakultetsstyrene. Studentstyret går fra fem til seks medlemmer, og fakultetsstyrene går fra inntil syv medlemmer til kun tre. StOr-lederen forteller at dette skal gjøre arbeidsoppgavene mer konkrete og arbeidsflyten bedre.
– Omstruktureringen er nødvendig for å bedre kunne takle de faktiske utfordringene vi har. Vi får gjort ganske mye i dag, men vi får gjort mer ved å kritisk gå gjennom organisasjonen vår, sier Haug Nystad.
Tina Nyhus håper denne forandringen gjør at StOr får bedre kontakt med studentene og de tillitsvalgte på UiS. I likhet med StOr-lederen håper hun også at studentene blir mer engasjerte.
– Nå kan man som student faktisk gjøre noe. Man kan bidra med sitt studentperspektiv og være med å påvirke sin egen, andres og de som kommer etter deg, sin studenthverdag, sier hun.

Gudfaren på UiS
Når StOr bruker den italienske mafiaen som mal for den nye omstruktureringen er det kanskje naturlig å se på StOr-lederen som en slags Gudfar. Men han tror ikke det kallenavnet blir innført med det første.
– Jeg tror jeg foretrekker StOr-leder, men hvis noen ønsker å kalle meg Gudfaren så får de lov til det, sier han.
– Hva med dem som jobber for deg, blir de dine lakeier?
– De er nok sine egne sjefer. Jeg er nok mer deres lakei enn motsatt tror jeg. Det er i hvert fall sånn det skal være, sier Haug Nystad og smiler.

Det er klart vi vil være litt mafia for studentene her på universitetet. – Daniel Haug Nystad, StOr-leder.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here