Under 1 av 5 UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen

Få UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen til nå.

Én uke etter at Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble sendt ut til alle heltidsstudentene under 35 år, sto Universitetet i Stavanger (UiS) som det universitetet med lavest svarprosent.

Dette går velferdsmidlene til i år

Onsdag 30.mars møttes Velferdstinget i Stavanger til et tildelingsmøte for å avgjøre hvor mye midler de ulike studentorganisasjonene og linjeforeningene skulle få i år. Nå er resultatet klart.

Du må FLYTTAPÅDEJ

Fra 13. til 26. april gjennomfører Velferdstinget i Stavanger «Meld flytting»-kampanjen FLYTTAPÅDEJ.