Under 1 av 5 UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen

Få UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen til nå.

Én uke etter at Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble sendt ut til alle heltidsstudentene under 35 år, sto Universitetet i Stavanger (UiS) som det universitetet med lavest svarprosent.