Under 1 av 5 UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen

Få UiS-studenter har svart på SHoT-undersøkelsen til nå.

Én uke etter at Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble sendt ut til alle heltidsstudentene under 35 år, sto Universitetet i Stavanger (UiS) som det universitetet med lavest svarprosent.

Helt greit å ikke ha det så greit

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse vil jeg benytte anledningen til å oppfordre alle som trenger hjelp til å ta det første skrittet.