Om SmiS

Studentmediene i Stavanger (SmiS) har vært Stavanger-studentenes talerør siden 1977. Avisa har tidligere gått under navnet “Hugin”, men da avisen slo seg sammen med studentradioen ble navnet endret til Studentmediene i Stavanger. Studentradioen er nå lagt ned, men en rekke bidragsytere driver med podcaster som legges ut på smis.no.

Papiravisen kom tidligere ut to ganger i måneden, men fra og med januar 2015 ble utgaven redusert til én og fikk et magasin-preg med nytt design. Avisen kommer deretter ut 10 ganger i året, fra august til mai, med et opplag på 3000 per utgave. Fra og med januar 2017 la SmiS om fra papiravis til et magasin som kommer ut fire ganger i året. Magasinet leveres til over 30 ulike steder i Stavanger og Sandnes. Nettavisen smis.no oppdateres forløpende, og er hovedkilden til nyheter etter papiravisen ble lagt ned.

SmiS drives med støtte fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) gjennom Velferdstinget i Stavanger (VT), og inntekter fra eget annonsesalg. SmiS’ magasin og nettavis er et gratis tilbud til studentene i Stavanger og omegn. Vi er det eneste mediehuset i området som baserer seg på studentrelaterte saker, og er et viktig tilskudd til studentmiljøet. SmiS holder til på Paviljong 9 på UiS, men dekker studentsaker på alle tilslutningsskolene til SiS.

Om redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Pernille Sivesind Thomsen
Kulturredaktør: Mia Langås Flåta
Nyhetsredaktør: Kjetil Broms
Nettredaktør: Ine Espevik Larsen
Økonomi-og annonseansvarlig: Harald Sæterdal
Grafiker: Lene Borchgrevink
Distributør: Andreas Bechensten
Webutvikler: Tormod Husebø

Styringsform
Studentavisens øverste organ er generalforsamlingen, som består av alle bidragsyterne i avisen, deretter kommer styret som består av fem representanter med varaer.

Styret våren 2017
Stine Serigstad (styreleder)
Tone Helene Oskarsen
Sebastian Andresen Amundsen
Jeanette Egeli
Pål Karstensen

Christer Ulseth (vara)
Marit Worpvik (vara)
Aleksander Ciric (vara)
Sjur H. Birkevold (vara)
Ivar Vasstveit (vara)

Bidragsyterne er alle som på frivillig basis bidrar til avisen i form av saker, spalter, foto, tv eller andre bidrag til nett og magasin. Styret er det øverste organet mellom to generalforsamlinger og er “sjefen” til ansvarlig redaktør. Dette innebærer at styret ansetter og har ansvaret for denne personen. Styret tar alle avgjørelser i organisasjonen som ikke krever en generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer de største sakene, som for eksempel vedtektsendringer og hvem som skal sitte i styret.

SmiS har en tillitsvalgt som skal fungere som mellomleddet mellom bidragsyterne og redaksjonen.

Tillitsvalgt våren 2017
Kristin Frafjord
Stella Marie Brevik (vara)