Annonsere i SmiS

Fra og med januar 2017 legger SmiS om fra papiravis ti ganger i året, til magasin fire ganger i året. Aktuelle saker blir lagt ut på nett fortløpende, og vi øker bruken av sosiale medier betraktelig. Dette gjør også at våre annonseplasser er i endring, og vi får både nye, billigere og mer attraktive annonseplasser.

Nettannonsen
Nå, i starten av året, er vi i en prosess der vi jobber med å videreutvikle nettsidene våre. Vi har per dags dato allerede flere annonseplasser klare. Annonseplassene vi tilbyr vises på alle sider og artikler på hele nettsiden. Studentene vil altså kunne se annonsen uansett hvor de klikker. Alle annonseplassene på nett kan kjøpes for en uke av gangen, og det vil også være rabatter for kjøp av annonseplass for én måned, eller for ett halvt år av gangen. 

1. Sidespalte liggende

Denne annonseplassen, merket med rød firkant rundt, er kvadratisk og passer til liggende bildeformat. Denne annonseplassen er tilgjengelig både øverst, og lenger nedover den samme spalten. Dette er et eksempel på spalte 1A. Spalte 1B ligger ett hakk under 1A, og 1C ligger ett hakk under 1B.

Spalte 1A liggende: 2500 kroner per uke / 8000 kroner per måned
Spalte 1B liggende: 2000 kroner per uke / 6000 kroner per måned
Spalte 1C liggende: 1300 kroner per uke / 4500 kroner per måned

2. Sidespalte stående

Dette er en stående annonseplass og passer fint for høydebilder. Denne annonseplassen er tilgjengelig både øverst, og lenger nedover den samme spalten. Eksempelet, som er merket med rød firkant rundt, er et eksempel på kategorien 2B – stående annonse på nest øverste plass. 2A er øverst, og 2C er under 2B.

Spalte 2A: 3500 kroner per uke / 11000 kroner per måned
Spalte 2B: 2500 kroner per uke /  8000 kroner per måned
Spalte 2C: 2000 kroner per uke /  6000 kroner per måned

Annonse i magasin
Det nye magasinet er i A4-format med matte sider. Det vil være gode muligheter for å få synlige annonser som varer lenger enn de tidligere avisene. Annonsene vil også stå frem på en helt annen måte i et magasin. Vi har satset på å utvikle noe som studentene ønsker å ta vare på. I magasinet er det mange mulige annonseplasser.

Helside              213mm x 300mm         8000 kroner
Baksiden           213mm x 300mm         12 000 kroner
Side 2                213mm x 300mm          10 000 kroner
Halvside            108mm x 150mm          4000 kroner

Minimum 300 dpi.

Ved kombinasjonspakke av nett-og magasinannonse samt semesterpakke og årspakke vil det bli gitt ti til tolv prosent avslag.

Magasinutgivelser Høsten 2017
Utgivelsesplan       Utgivelsesdato               Innleveringsfrist
Utgave 3/2017
Utgave 4/2017

Kontaktperson:
Henning Kloster
Økonomi-og annonseansvarlig
E-post: annonse@smis.no
Mobil: